Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Duanın Kabul Olması İçin Ne Yapmak Lazım

4444 defa salât-ı tefriciye okununca duâlar kabul oluyormuş. Doğru mu?
Murâdın hâsıl olması için, bazı salevât kitâblarında yazılmıştır. Duâların kabûl olması için, harâm yememek, harâm söylememek, elden geldiği kadar da, cenâb-ı Hakkın emrleri yapılıp, yasaklarından da sakınılacak. Bu şartlara riâyet edilirse duâ kabûl olur. Meselâ duânın kabûl olması için önce istigfâr etmeli, sadaka vermeli, sonra salevât-ı şerîfe getirmeli, ondan sonra bir Fâtiha, üç İhlâs okumalı, Peygamber efendimize, bütün Peygamberlere, Evliyâ-i kirâmın ruhlarına hediye etmeli, ondan sonra da ne istenecekse arkasından taleb etmelidir.
Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri, imâm-ı Rabbânî hazretleri vefat edeli yüzyıllar geçmiş. Herhangi bir konuda, onlardan imdâd istesek, sesimizi duyarlar mı?
Bizim sesimizi onlara duyuran yine Allahü teâlâdır. Cenâb-ı Hak onların ruhuna öyle bir kuvvet ihsân etmişdir ki, duyar ve bizim için duâ eder. Yaratan yine Allahü teâlâdır, onlar değildir. Onlar Allah rızası için vesîle edilerek duâ edilirse, Allahü teâlâ onları haberdar eder ve onlar da o kul için duâ eder. Cenâb-ı Hak o kullarının duâsını red etmediği için onun talebini yaratır.
Bazı dualar sayı belirtiliyor. Bunları illa o sayıda mı okumak gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bazı kimseler dua Allah ile kul arasında olur. Başka kimse araya sokulmaz diyorlar. Doğru mudur?
Allahü teâlâ sebepler altında yaratmıştır. Doktora gittiğimiz zaman şifâyı doktor vermiyor, ilaç da vermiyor. Doktor ve ilaç vesiledir.
 
Yaratan, veren Allahü teâlâdır. Peygamberler kendilerinde söylemiyorlar. Vârisleri de, bizi Peygamber efendimize, Allahü teâlâya kavuşturan sebeplerdir, vâsıtalardır. Onlar vermiyor ki, Onlar vâsıtasıyla veriyor. Allahü teâlânın, âdet-i ilâhiyyesi böyledir.
 
Bazı şeylere kavuşabilmek için dua ediyoruz ancak kavuşamıyoruz, bu duamızın kabul olmadığına mı alamettir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Berat Gecesinde çok dua ettim. Acaba ne zaman kabul olur?
Allahü teâlânın kabul edip etmediğini bilemeyiz.
Beyim kızlarla çalışıyor çalışmaması için dua ettiğim halde kabul olmuyor diye düşünüyorum ne yapmam gerekir?
Burada, kendi hâlinde, namâzında niyâzında birisi var. Herkes ondan gidip duâ istiyor. Bunun bir mahzuru var mıdır?
Sadece duâ ile olacak değildir. Duânın şartlarına da yapışmak lâzımdır. Duâ istenebilir. Gıyâben yapmış olduğu duânın kabûl olma durumu kitâblarda bildirilmiştir. İstenebilir, ama onu da çığrından çıkarmamak kaydı şartıyla.
Cennette Peygamber efendimize komşu olmak gibi büyük bir duam var. Benim gibi aşağı bir kimsenin bu duası kabul olur mu?
Allahü teâlâ diledikten sonra, lâyık hâle de getirir. Bütün kullarının, şartlarına uygun yapılan duâlarını kabûl eder ve cenâb-ı Hakkın ezelde takdir etmiş olduğu sebepler var. Bu sebeplere yapışan, bu sebebin neticesine elbette kavuşur.
Doğum anında yapılan dua kabul olurmuş, doğru mudur?
Sıkıntılı zamanlarda yapılan dualar kabul olur. Doğum sıkıntılı bir andır. Ölüm daha da sıkıntılıdır. Daha önce istigfâr edenin hâtırına o anda gelebilir.
Dört aylık torunumuz çok ağlıyor buna ne gibi dualar okuyabiliriz?
Ehl-i sünnet âlimlerinin naklettikleri duâların hepsi başımızın üstünde. Duâ etmeden önce sadaka vermeli ve istigfar okumalıdır. Böylece ağız, o duayı okuyacak şekle bürünür. İstigfara, La havle.. ye devam edilirse ve ondan sonra da bir Fatiha, üç İhlas okuyup, (Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye)deki (Büyük Alimler) şiirini baştan sona okuyarak hediye ederiz. Onların hatırı ve hürmetine dua etmelidir.
Dua ederken (yüzü suyu hürmetine...) deniyor. Buradaki (yüzü suyu) ne demek?
Bunlar deyimdir. Yüzü suyu hürmetine demek, onun hâtırı ve hürmetine demektir.
Dua ederken az 7 defa tekrarlanacak diye okudum Doğru mudur?
Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarında üç defa buyuruluyor. Yedi defa ile sınırlı değildir.
Dua ederken büyükleri vesile ederek dua ediyorum, bunun bir mahzuru var mı?
Hiçbir mahzuru yoktur. Kitâblarda, duanın kabul olabilmesi için önce istiğfar okumalı, hatta sadaka vermeli, sonra da dua ederken Allahü teâlânın sevdiklerini vesîle kılmalıdır. Onların hâtırı ve hürmetine demelidir, böyle yapılan duaların kabul olma ihtimâli daha yüksektir, buyuruluyor.
Dua kitabı istiyorum. Gönderebilir misiniz?
Herkesin arzû ettiği kitâbı göndermiyoruz. Hakîkat Kitâbevinin yayınlamış olduğu (İslâm Ahlâkı) kitâbında, Hüccet-ül islâm ilmihâli kısmında, sabahleyin yataktan kalkıp, akşam yatıncaya kadar yapılacak duâların hepsi bildirilmiştir. Lâzım olanların hepsi orada vardır. Ayrıca bir duâ kitâbının peşinde koşmanın da bir âlemi yoktur. Yanî o (İslâm Ahlâkı) kitâbında, bir kimsenin günlük olarak yapacağı tesbîhat da bildirilmiş. Hüccet-ül islâm ilmihâli kısmını okuyan bir müslümân, oradaki yazılanları ezberlemiş olsa, orada yazılan duâları da okumuş olsa, vakit bulamaz. Dolayısıyla başka gerek kalmıyor. Bizim tavsiye ettiğimiz kitâplarda zaten bir müslümân için lâzım olan herşey mevcût. Başka şeye de ihtiyâç yok.
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:591
Dün:3,012
Bu Ay:3,603
Toplam:11,205,371
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125180