Tesbih çekerken abdestli olmak şart mıdır?

Tesbihi abdestli olarak söylemek elbette bereketli olur. Feyzi, bereketi fazla olur. Edebli davranmak farklı olur. Yalnız ruhsat var, meselâ yolda giderken abdestimiz yoksa boş durmayıp tesbih çekmek, hatta ezberimizden Kur'ân-ı kerim okumak da câizdir. Muayyen hâldeki de tesbihatta bulunabilir, ama Kur'ân-ı kerim okuyamaz. Yolda giderken elde doksandokuzluk tesbih ile tesbihatta bulunmak da zâhiri görünüş itibâri ile uygun olmaz. Başkasının dikkatini çeker, uygun olmaz. Sayılı bir şey ise, numaratörle sayılabilir. Abdestli olmak daha iyidir, azîmet yolu orasıdır.