Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 106

-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye:
-10-
Se'âdet-i Ebediyye'nin Önsözünden:
-2-
İslâm bilgilerinin deryâsı ve tesavvuf ma'rifetlerinin mütehassısı seyyid Abdülhakîm efendi, (Kur'ân-ı kerîmden ve hadîs kitâblarından sonra, islâm kitâblarının en üstünü İmâm-ı Rabbânînin Mektûbâtıdır) ve (İslâm âleminde, İmâm-ı Rabbânînin Mektûbâtı kadar kıymetli bir kitâb dahâ yazılmamışdır) buyururdu. Bir mektûbunda diyor ki, (Hilmi! Mektûbunuza müteşekkir oldum. Sıhhatinize şükr etdim. Din ve dünyânıza en ziyâde yarayan ve dîn-i islâmda misli te'lîf olmıyan Mektûbât kitâbını okuyup, ba'zısını anlamak, pek ziyâde bir fadl ve ihsân-ı ilâhîdir. Hilminin bu ihsâna kavuşduğunu öğrenince, Rabbime çok şükr eyledim.)
 
***
Bu Tam ilmihâli okuyanlar, dedelerinin dînini şu'ûrlu olarak öğrenip, bölücülerin iftirâlarına aldanmayacak, câhillerin, münâfıkların ve tarîkatçı ismi altında gençliği zehrliyenlerin, maddî ve ma'nevî soygunculuğundan kurtulacaklardır. Hak yolda birleşecekler, sevgili kardeşler olacaklardır.
***
Müslimân, iyi insan, aklı başında kimse demekdir. Hakîkî müslimân, Allahü teâlânın emrlerine itâat eder. Allahü teâlânın emrlerine uymamak günâh olur. Kul haklarını, devlete olan borçlarını öder. Devletin kanûnlarına karşı gelmez. Kanûna karşı gelmek suç olur. Müslimân günâh yapmaz ve suç işlemez. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Kötülük yapanlara nasîhat verir. Böyle olan müslimânı Allah da sever, kullar da sever. Râhat ve huzûr içinde yaşar.
 
-devamı var-

İSTATİSTİKLER

Bugün:285
Dün:2,096
Bu Ay:36,589
Toplam:13,726,985
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842