Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 62

KİBR - 11
 
Tekebbür etmek harâmdır. Tekebbür, Allahü teâlânın bir sıfatıdır. Kibr ve Kibriyâ sıfatı, ona mahsûsdur. İnsan, nefsini ne kadar aşağılarsa, Allahü teâlâ indinde kıymeti o kadar yükselir. Kendine kıymet verenin, Allahü teâlâ katında kıymeti olmaz. Kibrin zararını bilmeyen kimse için âlim demek, yalan olur. İnsanın ilmi artdıkca, Allahü teâlâdan korkması artar. Günâh işlemeğe cesâret edemez. Bunun için, Peygamberler "aleyhimüsselâm", tevâdu' sâhibi idiler. Allahü teâlâdan çok korkarlardı. Kendilerinde kibr ve ucb gibi kötü huylar hiç yokdu. Küçüklere, fâsıklara ve fâcirlere karşı da kibrli olmamalıdır. Yalnız, tekebbür sâhibine karşı tekebbür etmek lâzımdır. Bir âlim, câhili görünce, bu, bilmediği için günâh işliyor. Ben ise, bilerek işliyorum, demelidir. Bir âlimi görünce, bu benden dahâ çok biliyor ve ilminin hakkını veriyor. İhlâs ile amel yapıyor. Ben böyle değilim, demelidir. Kendinden dahâ yaşlı bir kimseyi görünce, bu benden dahâ çok ibâdet etdi, demelidir. Gençleri görünce, bunların günâhı az, benim günâhlarım çok demelidir. Kendi yaşındakileri görünce, günâhlarımı biliyorum, onun ne yapdığını bilmiyorum. Bilinen kötülükleri tahkîr etmek lâzımdır, demelidir. Bir bid'at sâhibini veyâ kâfiri görünce, insanın hâli son nefesde belli olur. Acaba benim hâlim ne olacak, demeli, bunlara da tekebbür etmemelidir. Fekat, bunları sevmemelidir. Hele, küfrü, bid'ati yaymağa uğraşan (Dinde Reformcular), Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" sünnetine düşmandırlar. Sünnetin nûrlarını söndürmeğe ve bid'ati, dalâleti yaymağa ve Ehl-i sünnet âlimlerini "rahime-hümullahü teâlâ" kötülemeğe ve âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere yanlış ma'nâlar vererek, islâmiyyeti içerden yıkmağa çalışmakdadırlar.
 
- devamı var -
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:268
Dün:1,032
Bu Ay:28,315
Toplam:13,874,281
Online Ziyaretçiler:6
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842