Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 74

TEZELLÜL - 2

Nafakası, ya'nî bir günlük yiyeceği, içeceği olan kimsenin dilenmesi, tezellül olur, harâm olur. Bunun, bir günlük nafakası olmayan, başka bir kimse için veyâ borçlu için yardım toplaması tezellül olmaz. Fazla hediyye almak için, az bir şeyi hediyye vermek de, tezellül olur. Âyet-i kerîme böyle hediyye vermeyi men' etmekdedir. Alınan hediyyenin karşılığını bundan fazla vermek efdaldir. Fekat fazla karşılık için hediyye vermek câiz değildir. Da'vet olunmadan ziyâfete gitmek de tezellüldür. Hadîs-i şerîfde, (Da'vet edilen yere gitmemek günâhdır. Da'vet olunmadığı yere gitmek hırsızlık etmek olur) buyuruldu. Nikâh sâhibinin da'vet etdiği yerde harâm şeyler yoksa, bu da'vete gitmek vâcib olur. Başka da'vetlere gitmek sünnetdir. Riyâ ve iftihâr için ya'nî gösteriş ve övünmek için yapılan da'vetlere gitmek câiz değildir. Bir menfe'ate kavuşmak düşüncesiyle, devlet adamları ile, hâkimlerle, zenginlerle arkadaşlık yapmak tezellül olur. Zarûretin müstesnâ olduğu yukarıda bildirilmişdi. Böyle kimselerle karşılaşınca ve bunlara selâm verirken eğilmek ve secde etmek de tezellüldür. Büyük günâhdır. İbâdet için eğilmek küfr olur. Yehûdîlerin selâm vermelerine benzemek olur. [Fakîr, muhtâc demekdir. İslâmiyyetde, havâyıci asliyyesinden mâ'adâ, kurban nisâbı mikdârı malı olmıyana (Fakîr) denir. Resûlullahın "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" Allahü teâlâdan istediği ve övündüğü fakîrlik, her zemân, her işde, Allahü teâlâya muhtâc olduğunu bilmekdir. Abdüllah Dehlevî "rahime-hullahü teâlâ", (Dürr-ül me'ârif) kitâbında buyuruyor ki, (Tesavvufda fakîr, murâdı olmıyan, ya'nî Allahü teâlânın rızâsından başka dileği olmıyan demekdir). Böyle olan kimse nafaka olmayınca, sabr ve kanâ'at eder. Allahü teâlânın fi'linden ve irâdesinden râzı olur. Allahü teâlâ emr etdiği için rızk kazanmağa çalışır. Çalışırken, ibâdetlerini terk etmez ve harâm işlemez. Kazanırken de, kazandığını sarf ederken de, islâmiyyete uyar. Böyle kimseye zenginlik de, fakîrlik de fâideli olur. Dünyâ ve âhıret se'âdetine kavuşmasına sebeb olur. Fekat, nefsine uyarak, sabr ve kanâ'at etmiyen kimse, Allahü teâlânın kazâ ve kaderine râzı olmaz. Fakîr olunca, az verdin diye, i'tirâz eder. Zengin olursa, doymaz, dahâ ister. Kazandığını harâmlara sarf eder. Zenginliği de, fakîrliği de, dünyâda ve âhıretde felâketine sebeb olur.]

- devamı var -

İslâm Ahlâkı
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:803
Dün:1,061
Bu Ay:20,251
Toplam:13,866,217
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842