Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Kurban Kesmek ile ilgili Çeşitli Sualler

20 bin liralık ticaret malımız var. Kurban kesmemiz gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
65 gram altını ve 1,5 dönüm arsası olan hanımın kurban kesmesi gerekir mi? Yalnız beyi kurban kesmesini istemiyor.
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Adapazarında doğdum köyünde evlendim, ileri ki zamanda oraya yerleşmeyi düşünüyorum fakat şuan İstanbul’da oturuyorum kurbanlarımı Adapazarında kesiyorum acaba kurbanlarım oluyor mu?
Altıbin lira civârında paramız vardı. Şu anda beşbinbeşyüz lira kadar var. Zekâtını verdik, ama kurban kesmedik. Ne yapmalıyız?
Zekât nisâbına mâlik olan, kurban nisâbına da mâlikdir. Kurban borç kaldı. Altınla devrini yapar, bedelini de azar azar ödersiniz. Bu borçdan kurtulmak gerekir.
Amasyada ikamet ediyoruz, eşimle ben memleketlerimizde kurban kessek vacib sevabı alır mıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Anne ve babamın geçmiş kurban borçları var bunlar nasıl ödememiz gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Anne ve babamın kurban borçları var. Ben bunları ödeyebilir miyim?
Anne baba vekâlet verirse, kendi paranızla ödeyebilirsiniz. Evlada cenâb-ı Hak hidayet nasib etmiş, anne babayı ateşten kurtarmaya çalışıyor. Hâlbuki kitaplarda, anne baba evladı ateşten kurtarmaya bakacak diyor.
Anne ve babamın kurban borçlarını kız kardeşim ile devrini yapıp bedelini kız kardeşime ödeyebilir miyim?
Hayır. Kendi kurban, zekât borcunuzun devrini kız kardeşinizle yapabilir ve ona verebilirsiniz. Ama anne babanızın vekili olunca, anne babanızın usül ve füru'na veremezsiniz. Bunlarla devir yapamazsınız. Usül ve füru'dan birine zekât veremez, kurban bedelleri verilemez.
Annem alzaymır hastası, kurbanını nasıl keseriz, kesmemiz gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Annem alzheimer hastası, kurban kesme konusunda vekalet aldık. Bu vekalet sahih oldu mu?
Evet.
Annem bana yazlık hediye etti. Kızımın çeyizlerinin tasarrufu da bana âit. Gelirim yok. Kurban kesme durumum nasıl olur?
Bu ev kurban nisâbına dâhil edilir. Kızınızın çeyizlerinin tasarrufu da size âit olduğuna göre kurban nisâbına mâlik olursunuz. Geliriniz olmadığı için, beyinizin vermiş olduğu para ile de kesebilirsiniz. Ayrı olarak kadının mâlik olmuş olduğu ev kurban nisâbına dâhil edilir, ifâdesi kitâplarda geçiyor.
Annem dayıma vereceği kurban etini ayırdı. Ama dayımlar gelmedi. Bu ayırdığı eti kullanabilir miyiz?
Ayırdı, ama ona vermedi. Mülk onun eline geçmedi. Yine annenizin tasarrufu altındadır.
Annem önceki senelerde kurban kesmemiş, bu sene kesse olur mu?
Bu sene vacib değilse kurban kesmesi zaten nafile olur. Kaç sene vacib olduysa, önceki senelerin borcunu ödemesi lâzımdır. Bunun için de altınla devri yapılır ve bedeli ödenir. Önceki seneleri kesmeyip de bu senekini kesince onların yerine geçmez. Bu sene vacibse o, bu senenin emridir.
Annem vefat etmişti, bir danaya ortak olacağız, bir hissesine de onun için girebilir miyim?
Ölen kimse için kurban kesilmez. Âdet olarak babam rahmetliye kesiyoruz deriz de, Allah için kesilir, sevâbı onlara gönderilir. Çünkü artık onlar mükellef değildir. Kesilenin eti de dağıtılırsa sadaka sevâbı hâsıl olur ve bu sevâblar da aynı şekilde vefat edene gönderilir. Onların işine yarayan da bu sevâblardır.
Annemin birikimi var. Bunu babamdan gizli yapıyor. Bunun için kurban kesecek mi?
Birikim miktarı, 96 gram ve daha fazla oldu ise, zekât nisâbına mâlik. Kurban kesecek mi diye sorulmaz. Zekât nisâbına mâlik olan, otomatik olarak kurban nisâbına da mâlikdir. Bu kimsenin zekât vermesi farz, sadaka-i fıtr vermesi ve kurban kesmesi de vâcibdir. Meselâ şu anda elinde 60 gram oldu. Zekât nisâbına mâlik değil. Kurban nisâbına gelince, kullanmadığı ev eşyalarını, [kendisine âid] üç kat elbiseden sonrasını üst üste biriktirdiğinde, 40 gram edecek böyle başka malı varsa o zamân kurban nisâbına mâlik olur. Böyle bir şeyi yoksa, 60 gram altınla ne kurban nisâbına, ne de zekât nisâbına mâlikdir.
Annemin dükkânı var, otuz gram da altını var. Senelik binbeşyüz lira gelir geliyor. Kurban kesecek mi?
Başka bir şeyi de yoksa kurban nisâbına mâlik değil, dolayısıyla kurban kesmesi vâcib değildir.
Annemle babam bir çalışmışlar. Mal kazanmışlar. Sadece babam kurban kesiyor. Bunların durumu ne olacak?
Çalışırken mal ayrımı yapılmadı ve anneniz de kazanırken ayrı hesâp tutmadı ve babanızın üzerine gitti ise, onun oldu. Otomatik olarak babanızın üzerinde gözüküyor. Onun kurban kesmesi gerekir. Ama babanız, sana şu kadar parayı hediye ettim, derse annenizin mülkü olur. Onlar nisâb miktarı olmuş ise, kurban kesebilir. Biz hâkim değiliz. Bunları ayıracak biz değiliz.
Annemle ikimizin de dörtbin lira paramız var, durumumuz iyi değil, kurban kesmemiz vacib midir?
Yaklaşık olarak 4700 lirası olan dînen zengindir. Altın düşünce bu da düşer. Siz her iki hâlde de nisâba mâlik değilsiniz ve başka bir şeyiniz söz konusu değilse kurban kesmeniz vacib değildir.
Arabası olana kurban kesmek vâcib midir?
Değildir. Ev, araba [binek] (Hâcet-i asliyye)den diye geçiyor. Zekât nisâbına dâhil edilmediği gibi, kurban nisâbında da dâhil edilmezler. İki tane ise, birisi kurban nisâbına dâhil edilir, zekât nisâbına yine dâhil edilmez.
Arabası ve evi olan bir kişinin kurban kesmesi gerekir mi?
Araba ve Ev hacet-i asliyedendir. Dolayısıyla bunlar kurban nisabına dahil edilmez.
Arefe günü İstanbuldan Adapazarına gideceğiz. Bayramın dördüncü günü İstanbula döneceğiz. Kurbanımızı Adapazarında kesebilir miyiz?
Bir kimse, kendi vatan-i aslisinden veya vatan-i ikâmetinden yüzdört kilometre ve daha uzak bir yere onbeş günden az kalmak şartıyla gittiği zaman seferi olur. Kurban, müslüman, akıllı, bulüğ çağında, kurban nisâbına mâlik ve mukim olana vâcibdir. Bu beş şart, kadın olsun erkek olsun bir kimsede varsa, bu kimsenin, hanefi mezhebine göre kurban kesmesi vâcibdir. Kesmezse, kesemezse, bunun bedelini altın olarak fakire verir. Vermezse, âhiretde hesâbını sorarlar. İstanbuldan Adapazarı seferilik mesâfesindedir. Dolayısıyla seferi olursunuz. Kurban kesmeniz vâcib değildir. Keserseniz nâfile sevâbı alırsınız. Orada kesip, üçüncü günü İstanbula dönerseniz, kurban kesmek vâcib olur.
Arefe günü ölüler için kurban kesiyorlar. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?
Allahü teâlâdan başka hiç kimse için kurban kesilmez. Allah için kurban kesiyoruz, sevâbını Peygamber efendimize, ölmüşlerimize gönderiyoruz. Bunun doğrusu budur. Bu hayvan, arefe günü de kesilebilir.
Arkadaşım babası ile birlikte düve keseceklermiş. Birisine sormuşlar babanıza para verip geri alın demiş. Bende babanıza vekâlet verirseniz para vermenize gerek kalmaz dedim. Doğru mu söylemişim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Arkadaşım kurbanı kesmişler parçalamışlar sonra kilosu 23 lirada satın almışlar. Böyle kurban olmaz dedim. Oda müftüye sormuş. Müftüde olur demiş. Neler söylersiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Arkadaşım nişanlı. Kurban bayramında adet olarak nişanlısı kıza koç getiriyorlar. Arkadaşım bu koçu vacib olan kurbanı olarak kesebilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Arkadaşım vatan-i ikâmetinde oturuyor. İkinci gün kurbanını kesti. Sonra vatan-i aslîsine gitti. Oraya gidince tekrar mı kesmesi gerekir?
Hayır. Namâz son vaktinde farz olur. Kurban da öyle. Kurban ibâdeti ile, namâz ibâdeti bu bakımdan, hüküm itibâriyle birbirlerine benziyor. Yani üçüncü günü güneş batmadan önce, kurban alıp kesecek kadar vakit içerisinde kendisine vâcib olur. Mukîmken kestiği için borç üzerinden kalktı.
Arkadaşımın borcu var. Kurban kesecek mi?
Borcu çıktıktan sonra, elinde nisâb miktarı parası yoksa kurban kesmek kendisine vâcib olmuyor.
Arkadaşlarım ve akrabalarım hediye olarak bana çeyizler veriyorlar bunları nisaba katacak mıyız?
Hediyeler mülkünüz olur. Kurban nisabına dahil edilir.
Avustralyada yabanî develerin sayısını azaltmanın yollarına gidiyorlar, develeri itlâf ediyorlar, bu develerden yakalasak, kurban olur mu?
Olur tabiî.
Babaennem, babası için [nâfile] bir kurban kesecek. Ne zamân kessin?
Ölüler için kesilecek olanlar, Arefe günü de kesilebilir. Ama kurban bayramının birinci, ikinci veyâ üçüncü günü keserse, kurban kesme zamânında kesildiği, için kurban kesme sevâbı hâsıl olur. Dolayısıyla etini dağıtır, hem kurban kesme sevâbını, hem de etini dağıtınca hâsıl olan sevâbı da babasına gönderir. Dolayısıyla, iki taraflı sevâb kazandırmış olur.
Babam kurban nisabına malik. Ben de dinen zenginim. İkimizin de kurban kesmesi vacip midir? Bir evden iki kurban kesilir mi? Bunun bir çıkış yolu var mıdır?
Kesecektiniz. Bir evde kaç tane zengin varsa, o kadar kurban kesilmesi lâzımdır. Bedelini ödeyeceksiniz.
Babam kurbanını, annemden borç para alarak kesti, şimdi babamın bu parayı ödemeye niyeti yok, annem helal etse olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Babama kurbanımız için ben ve beyim umûmi vekâlet veriyoruz. Hepsini kendisininki ile beraber karıştırırsa, fâiz girebilir mi?
Babanız, itimâd etiğiniz, güvendiğiniz bir şahıs. Beyiniz ve siz, (Vâcib olan kurbanımı almaya-aldırmaya, kesmeye-kestirmeye, etini de dilediğin şekilde dağıtmaya seni kendime vekîl ettim) diyerek umûmi vekâlet verirsiniz. Bu şekilde vekâlet alınca hepsini karıştırabilir. Karıştırdıktan sonra kendisi [umûmi vekîl olduğu için] tartmadan istediği şekilde taksîm edebilir, verebilir. Umûmi vekâlet verince fâiz girmiyor. Ama sadece almaya ve kesmeye diye vekâlet verilmiş ise, dağıtmaya vekâlet verilmediği için o zamân tartılması lâzımdır.
Babamdan 5 dönüm tarla kaldı. Borcumuzda var. Bu durumda kurban kesmemiz gerekir miydi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Babamdan tarla miras kaldı. Kadının torağı olunca kurban kesmesi gerektiğini bilmiyordum. Şimdi ben borçlu mu kalmış oldum?
Bu imâm-ı a'zam Ebû Hanife hazretlerinin ictihadına göredir. İmâm-ı Muhammed Şeybânî hazretlerinin ictihadına göre ise, kesmek lâzım değildir.
Babamın arazisi var. 3-5 hayvanı ve emekli maaşı var. Babamın kurban kesmesi gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Babamın bir maaşı ve üç tane de evi var. Babam dinen zengin oluyor mu?
Kurban nisâbına mâlik, ama zekât nisâbına mâlik olabilmesi için doksanaltı gram altın karşılığında birikmiş parası, dövizi olması lâzımdır.
Babamın mirasından onun için kuban kesecek miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Babamın şu anda akli dengesi yerinde değil, kurban kesmesi gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bana kurban düşüyordu, vekaleti beyime verdim ama amcam almış, bu oldu mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bankada paramız vardı. Onunla arsa aldık. Bize kurban kesmek vacip olur mu?
İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ictihâdına göre düşer. Ama imâm-ı Muhammed Şeybânî hazretlerinin ictihâdına göre düşmez.
Bazı besiciler, sığırların kapalı alanlarda ve hazır yemler ile beslendiği için iki yaşını doldurduğu halde kapak atmadığını söylüyorlar. Böyle hayvanlardan kurban olur mu?
Fıkıh kitâplarında bildirilen iki yaştır. Koyun, keçi de bir yaşını dolduracak. Koyun, keçi annesi gibi gösterişli ise, altı ayını geçince kurban olabiliyor.
Bazı hayvanlar kesilmeden evvel belli miktar bekletilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ben kurbanımı A kurumuna vermek istiyorum. Beyim ise B kurumuna vermek istiyor. Aramızda tartışma olmasın diye beyimin istediği yere verebilir miyiz?
Beyinizin tavsiye ettiği kurum, kurban meselesini vekâlet alarak, usülüne uygun yapıyorsa, bundan eminseniz, verilebilir. Ama yapmıyorsa, beyin gönlü kırılmasın diye kurban hebâ edilmez, kurban borcu kalır.
Beyim bana bir ev verdi. Kurban kesecek miyim?
Erkek için ev, kendi nafakasından kabûl ediliyor. (Hâcet-i asliyye)si, asli ihtiyâçlarından kabûl ediliyor. Hanımlar için ev, temel ihtiyâç malzemesi değildir. Hanımın, kendi üzerinde [gerçekten tasarruf sâhibi] ise kurban nisâbına dâhil ediliyor ve kurban kesiliyor.
Beyim bana kurban aldı. Nafile olarak kesecektik. Hayvan hastalandı, Arefe günü kestik. Oldu mu?
Borçlu kalmadınız, zaten vâcib değildi.
Beyim elinde şuanda 7 bin lira para var. Kurban kesmesi vacib olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyim her sene bana da kurban kesiyordu, ama bu sene seferi olduğumuz için gerek yok dedim, günaha mı girdim?
Hayır, orada hafife almak manâsında değil de, vacib değil diye söylemişsiniz.
Beyim ile ortak evim var. Kurban kesmem vâcib olur mu?
Müstakil evi ifâdesi kullanılıyor. Başka kurban nisâbına dâhil edecek bir şeyiniz yoksa, kurban kesmeniz vâcib olmaz. Vâcib olabilmesi için, kullanmadığınız eşyâları üst üste koyar [vâcib sevâbı almak için] vayâhud da beyinizin de varsa, o da kurban bayramında birşeyler hediyye ederse, vâcib olur.
Beyim kurban kesiyor. Benim iki küpemden başka bir şeyim yok. Bana kurban kesmek vâcib olur mu?
Vâcib olmaz. Şu anda 5730 lirası olan dînen zengindir. Kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü bakılması lâzım. Yani bir kimsenin 5000 lirası olsa, [kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü de bu şekilde devâm etmiş olsa] kurban kesmek vâcib olmaz. Meselâ kullanılmayan eşyâlar da var ve onlar da 2000 lira kadar tuttu ise, 7000 lira olur, o zamân kurban kesmek vâcib olur. 5000 lirası olanın kurban kesmesi vâcib olmuyor. Kurban alabilecek parası var, niye kesmesin? denmez. Dînin hükümleri kesindir, yorum olmaz. Doksanaltı gram altın ve yukarısı olan dînen zengindir. Zekât ve kurban nisâbında ölçü olarak altın lira esas alınmıştır. O altın lirada da en düşüğü, Cumhuriyet liradır. Şu anda 430, 432 lira civârındadır. 430 diyelim. Altın liralar 7,2 gram olduğu için, 430÷7,2=59,72 lira. 59,72 ×96=5733 lirası olan dînen zengindir. Demek ki, 5730 lira ve yukarısı olan zengindir. Aşağısı ise, dînen zengin olma ölçüsüne ulaşmamış demektir. Dolayısıyla size kurban vâcib değildir. Keserseniz nâfile olur.
Beyim kurbanı birinci gün kesiyor. Bundan yememiz haram olur mu?
İsrâr ederse müdahâle etmemelidir. Çoluğun çocuğun yemesi câizdir. O bilmiyor, herkese uyuyor. Âhir zamanda, böyle durumlarda, bilenler ihtiyâtlı hareket eder.
 
Beyim kurbanımı keserken benden vekalet almadı, oldu mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyim ortak olarak kurban kesti. Fakat hayvan hastalıklı çıkmış. Hayvanı satan adam yeni bir hayvan vermiş. Onu da tekrar kesmişler. Acaba kurbanı oldu mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beyim vefat etti. İki tane kızım var. Beyimden kalan kira gelirlerini ben alıyorum. Kızlarımın kurban kesmesi gerekir mi?
O evlerde 1/8 de hisseniz var. Kızlarınızın daha fazladır. Eğer kocanızın hayatta anne babası varsa, 1/6 bunların da hisseleri var. Kocanızın erkek kardeşleri de varsa, onlar da belli ölçüde devreye girebiliyorlar. Kadının üzerinde ev varsa, bu kurban nisâbına dâhildir. Kıt kanaat geçiniliyorsa, ruhsattan istifâde edilerek kesmezsiniz.
Beyime kurban kesmek vacip. Annem de oturduğum evi bana verdi, biz de bunu kiraya verdik. Bana kurban kesmek vacip midir?
Tasarruf annenize âit ise, kurban kesmezsiniz.
Beyimle beraber hisseli evimiz var. Benim kurban kesmem gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Beykozda oturuyoruz, kurbanımızı Çatalcada kesebilir miyiz?
Bayramda kurbanı orada kesip, tekrar Beykoza geldiğinizde mukim olacaksınız ve kesmeniz vâcib olacak. Siz Beykozda iken hayvanı kestirirsiniz, mukimken kurbanınız kesilmiş olur.
Bir ailenin ortaklaşa kestikleri kurbanı, tartarak bölmeleri lazım mı?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir dairem var ve ssk emeklisiyim kurban kesmem gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir evi, bir arabası, bir de dükkanı olan bir erkek kurban keser mi?
Ev, araba kurban nisâbına dâhil değildir. Evi dışında dükkan varsa, kurban nisâbına dâhil edilir.
Bir grup, onlarca kişiden para toplayıp, bunların hepsini büyükbaş bir hayvana ortak ediyor, böyle bir şey olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir Hanım evi varsa zengin olur kurban kesmesi vaciptir diye biliyorum. Fakat benim hiç gelirim yok. Beyimin de evi yok. Bu durumda kurban kesmem gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir hayvan bir başka hayvanı boynuzlarsa boynuzlanan hayvanı acı çekmesin diye kesmemiz uygun olur mu?
Acı çekmemesi için kesilir. Eti yenen hayvan ise kesilip, yenebilir. Bir mahzuru yok. Eti yenmeyecek hayvan ise ızdırap çekmemesi için kesilebilir.
Bir ineğim ile bir tane düvem var. Acaba bana kurban kesmek vacib olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir kadının iki evi olsa kurban kesmesi vacib midir?
Evet. Bir evi olsa bile öyledir.
Bir kimse büyük baş hayvanı tek başına kesebilir mi? İlla yedi hisseye girmek mi lazım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir kimse kurban kesecek olana sözle vekâlet vermeden yanında bulunsa bu kurban sahih olur mu?
İşaretle veya hâl ve hareketle ona vekâlet veriyorsa, o da sahih olur ise de doğrusunu yapmalıdır. (Kurbanımı kesmek üzere seni vekil ettim) demesi lâzımdır.
Bir kimse kurban kesecek olana vekâlet [sözle] vermeden, kurban kesilirken yanında bulunsa, bu kurban sahîh olur mu?
İşâretle veyâ hâl ve hareketle ona vekâlet veriyorsanız o da sahîh olur ise de, doğrusunu yapmalıdır. (Kurbanımı kesmek üzere seni vekîl ettim) demeniz lâzımdır. Siz bir şey söylemiyorsanız, kesecek kimse, (Beni vekîl ettin mi? Bu vâcib mi, akîka mı, nâfile mi, adak mı?) diye sorması lâzımdır.
Bir kimse, birden fazla kurbanlık hayvana ortak olabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir kişiye veya kuruma vekalet verirken nelere dikkat etmeliyiz?
Sadece vekâlet verilir veya umumi vekil tayin edilir. Birisi kurbanı almak için vekil edilebilir, birisi kesmek için vekil edilebilir. Ama, (Vâcib olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye ve parçalamaya seni umumi vekil tayin ettim) denirse, bunların hepsi yapılır ve et getirilir, vekâlet bu kadardır. (...etini de dilediğin şekilde dağıtmaya) denirse, et de istenilen şekilde dağıtılabilir. Umumi vekâlet alan, bunu başkasına devredebilir. Verilen vekâlet geri de alınabilir. Umumi vekâlet verilen bir kimseye, bir başkası [haberci] bunu haber verebilir.
Bir tane evim var başkada bir gelirim yok. Bu durumda kurban kesmem vacip olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bir televizyon kanalında birisi, (Ben Kur'âna bakarım, bana göre kurban farz, şefâat yoktur) diye ahkâm kesti. Bunun hakkında neler söylersiniz?
Bu adam kurban da kesmemiştir, kesmez de zaten. Zındık, müslümân görünür. Hele bir de din tahsîli yapmıştır, ilâhiyyat çıkışlıdır. Bir de akademik kariyer sahibidir. Bunlar, kendilerini din adamı, müslümânlığı bilen, islâmiyyet hakkında hüküm veren kişiler olarak takdim ediyorlar. Müslümânların da en çok ayaklarının kaydığı nokta burasıdır. Bir kâfir din hakkında konuşur, ona itibâr etmez. Ama adam ilâhiyat mezûnu zındık [dinsiz]. Müslümânların îmânını çalmak istiyor. Bu da o tipten birisidir. Adama sormak gerekir: Cebrâîl “aleyhisselâm” vahyi size mi getirdi? [Kur'ân-ı kerîme bakıp, anladığına göre] Allahü teâlânın o âyet-i kerîmede neyi murâd ettiğini anladığına göre... İleriki zamânlarda bunların kimisi Mehdîliğini ilân eder, kimisi Peygamber olduğunu söyler. Yani zırvalar. Eninde sonunda bunların neticesi çok felâket olur. Allahü teâlâ böylelerinin şerrinden muhâfaza buyursun! İslâmiyyetin dört ana delîli var. Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîfler [kitâb, sünnet diye geçiyor], icmâ [bir konuda Eshâb-ı kirâmın ittifâkı] ve kıyâs-ı fükahâ [müctehid âlimlerin, bu üç kaynakta açıkça bildirilmemiş olan şeyi, yani oradaki örtülü manâyı açmalarıdır]. Bu dört kaynak, islâmiyyetin temel direğidir. Sadece Kur'ân diyen zındık olur. Hatta bir zamânlarda birisi diyordu, (Bana göre kurban sünnet). Bu da farz diyor. Hangisine inanacağız? Bunun ikisi de ilâhiyyat fakültesini bitirmiş ve ikisi de Prof. olmuş. İmâm-ı Mâlik, imâm-ı Şâfi’î ve İmâm-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri zaten sünnet buyurmuş. Diğer üç mezhebde sünnetdir, hanefîde vâcibdir dese, dilini eşek arısı mı sokacak? Dolayısıyla (Kur'âna bakarım) diyerek hareket eden veyâ (Ben Kur'ândan söylerim) diyen kimselere hemen noktayı koymalıdır. Bu adam zındıkdır, mezhebsizdir veyâ din düşmanıdır. Bunu hiçbir zamân unutmamalıdır. Şefâat yok diyor. Şefâat hakdır. Ehl-i sünnet itikâdıdır. Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” şefâat edeceği gibi, âlimler ve velîler de şefâat edecektir. Sabîler de şefâat edecek. Allahü teâlâ izin verince bunların şefâat edecekleri de kitâplarda bildirilmiştir.Dolayısıyla Ehl-i sünnet itikâdına göre şefâat hakdır.
Bir yardım kuruluşu 100 hayvanın vekâletini alıyor. 60 ını kesip kalan 40 ınıda devir yapıyormuş. Kesilmeyen hayvan devir yapılarak, kesilmiş gibi olur mu?
Olmaz. Eğer hayvan kurban bayramında alınmadıysa onun bedeli altın olarak fakire verilir. 
Birbuçuk katlı evim var. Kocam da evi terk etti. Borcum da var. Acaba ben kurban kesecek miyim?
Kadının müstakil, ayrı bir evi varsa, bunu kurban nisâbına dâhil eder. Kadının başka evi yok, muhtaçtır, borcu da vardır, bir kavle göre kurtarır, kesmez.
Bireysel emeklilik için bir yere başvurdum. Burada da altıbin lira civârında birikmiş param var. Her an çekme imkânım var. Bu paradan dolayı kurban kesecek miyim?
Ona kalırsa gününü dolduran bir kimse de, her an emekli olabilirim diyor. Parayı oraya verince, onların tasarrufuna geçti. Şu anda para sizin değildir. Onlar emânetçi olsa idi, tasarruf size âid olurdu. Bankada parası olan bir kimsenin de tasarrufu kendine âiddir. Vadeli yatırdıklarını çözdürebilir. Vadesizler zaten problem değildir. Dolayısıyla siz, bunu nisâba dâhil etmiyorsunuz.
Bizim bir ineğimiz var. Boynuzları çok uzun olduğundan, zarar vermesin diye boynuzu biraz kesilmiş olsa, kurban edilmesinin mahzuru olur mu?
Olmaz, buyuruluyor. Kuzu ve oğlakların da [enleme tâbiri kullanılıyor] kulaklarına müdâhale ediliyor, onların da kurban olmasının bir mahzuru söz konusu değildir.
Borcumuz varken kurban kesmemiz gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Boşanmak üzereyim ve müşkil durumdayım, kurban kesmemek için elimdekileri kızıma versem olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Boynuzları kesik hayvandan kurban olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu dersten geçersem bir kurban keseceğim dedim hiç ümidim yoktu. Fakat geçmişim şimdi ne yapmam lazım?
Adakta bulunurken bu malın, mülkün kendi tasarrufunda olması lâzımdır. Yani, onu yapabilecek güçte olması lâzımdır.
Bu sene ki kurbanımı şimdiden İhlas Vakfına verebilir miyim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu sene kurbanımızı ilk gün kestik. Bayram günü şüpheli olduğu için altınla devrini yapacağız. Devrini yaptığımız kişiye kurban parası kadar kömür, yiyecek vb. versek olur mu?
Mübarek günlerin hesapla bulunduğu, şahitlerle meşru olarak anlaşılmadığı, hilalin gözetilmediği yerlerde ikinci gün kesmek ihtiyatlı olur. Herhalde dinleyicimizde birinci günün isabet etmediğini anladı ve kurban için devir yapacağını söyledi. Devir için kurban bedeli kadar altın verilir, fakir kabul eder, sana hediye ettim deyip geri verir. Sonrasında bunun bedeli kağıt para olarak fakire ödenir.  Kağıt para dışında kurban bedeli kadar yiyecek, giyecek, kömür gibi ihtiyaç malzemeleri vermekte olur.
Bugüne kadar kurbanlarımızı hep kayınpederim aldı. Bizden parada almadı. Bu şekilde kurbanlarımız kabul oldu mu?
Olur tabii.
Buradaki arkadaşlarımız bir sığırın parasını iki kişi yarı yarıya verip yedi kişiyi ortak ediyorlar. Bu caiz midir?
Herkes yedide bir ortaktır.
Büyük baş hayvan keseceğiz. Hissenin bir tanesiyle akika, diğerinin de sevabını Peygamber efendimize ayırdık. Buna nasıl niyet edeceğiz?
Allah rızası için nafile olarak kurbana, sevâbı Peygamber efendimize diyeceğiz. Kurban, Allah için kesilir, sevâbı Peygamber efendimize gönderilir.
Büyük baş kurbana ortak olurken nelere dikkat edilmesi gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Büyük marketler kurbanın etini tartıp satıyor. Bazıları da canlı hayvanı kilo ile satıyor. Bu tür kurban alımları uygun mudur?
İkisi de uygun değildir. Yalnız birinin çıkış yolu var. Çıkış yolu olmayan, hayvan kesilip, etler tartılıp, et fiyatına göre satılırsa, etlik kesilmiş olur. Kasaptan et alınmış olur. Bu kurban olmadı. Diğerine gelince, hayvanlar canlı olarak tartı ile satılmaz, caiz değildir. (Bu hayvan kaç para) denilip, pazarlık yapılırsa kurtarır. Alt yapısı, fıkıh, ilmihâl bilgisi olmayan, bütün işlerini nefsine uygun yaptığı için, İslâmiyyetin emirlerini de nefsine uyarak yapar. Onun için fıkıh kitâplarında nasıl bildirilmiş, nasıl yapılması lâzım, ona uymaya çalışmalıdır. Kurban, Rabbimizin bir emridir. Kurbanlık hayvanlar, bunların yaşları bellidir, nasıl kesilecekleri de bildirilmiştir. Vekâlet yoluyla da kesileceği bildirilmiş. Biz, fıkıh kitâplarından okur, öğrenir ve bu şartlara uygun olarak bunu icrâ eder, yerine getiririz.
Büyükbaş bir hayvana, beş veya altı kişi ortak olabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çalıştığım için kurbanımı memlekette kestirsem olur mu?
Olur. Kurbanın seferi olmasının hiçbir mahzuru yoktur. Önemli olan kurban kestirecek olan kimsenin kurban kesilirken mukîm olmasıdır.
Canlı kilo ile kurbanlık satın alınabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Çeyizim nisab miktarından fazla, bana kurban kesmek vacib olur mu?
Çeyizler nisâb miktarından fazla ise, kurban kesmek vâcib olur.
Çeyizler kurban nisâbına dâhil edilir mi?
Evet, ediliyor. Fiyatını, o anda biz satmaya kalktığımız zamân bizden kaç paraya alırlar ise, ona göre değerlendiriyoruz. Yoksa, piyâsadaki satılan fiyâtına veyâ satın aldığımız fiyâta göre değildir. Üst üste koyarız, kurban nisâbına [doksanaltı gram altının karşılığına] ulaşmış ise, kurban kesmemiz vâcib olur.
Çeyizlerim ve altınlarım vardı, kurban kesmem gerekir mi idi, şimdi ne yapmalıyım?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Davamız yargıtaydan geri dönerse bir kurban keseceğim dedim, bunu nasıl keserim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dedemden miras olarak tarla kaldı. Kurban kesmeli miyim?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Dînen zenginim, hanımım da zengin. Ayrı ayrı yapmaktansa, bunları birleştirirsek olur mu?
Hanımınız, tasarrufunu verse olur. Hepsinin zekâtını kendiniz verirsiniz. Kurbanı kendiniz kesersiniz.
Doğdumuz köyde evlendik. Fakat şimdi başka şehirde yaşıyoruz. Köyümüzde vacip kurban kesilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Doksanaltı gramdan biraz fazla altınım var. Ama başka bir şeyimiz yok. Kesecek durumumuz da yok. Beyim de nisâba mâlik değil. Yarısını beyime vermiş olsam, olur mu?
Olur. Kesecek durumu olduğu hâlde bunu yapmak, hîle olur. Sizin kesecek durumunuz olmadığı için, dînimizin böyle durumlarda gösterdiği bir ruhsat var. Zekâtdan veyâ kurbandan kaçmak için böyle bir yola girmek vebâldir, günâhdır. Dînimizin bildirmiş olduğu bu ruhsat var, ama bu ruhsatı da yerli yerinde kullanmak gerekir.
Dört kişi ortak olarak bir kurbanlık hayvan aldık. Çevreden, (Böyle çift olmaz, tek olacak) deniyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?
Bir şey duyuluyor, o duyduğunu kendine göre yorumluyor, bir de hüküm veriyor. Kitâplarda yazar ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, helâl ve mubâh olan şeylerde teke riâyet ederlermiş. Onun için teke riâyet etmek [1,3,5,7,9,11 olması] müstehâbdır. Emir değildir. Dolayısıyla kurban ortaklığında bir kimse, 2,4,6 kişi birleşerek o kurbana ortak olarak kesebilirler.
Dörtbin lira param var, ev de benim üzerime, tasarrufu da bana ait, kurban kesecek miyim?
Kadının evi varsa kurban keser buyuruluyor. Cenab-ı Hak kadını evin nafakasından sorumlu tutmamıştır. Nafakadan sorumlu olan erkektir. Erkeğin kendi üzerine evi varsa bu ev (Hâcet-i asliyye)den kabul edilmiştir. Dolayısıyla bunu nisâba dahil etmiyor. Ama kadın, dînimiz açısından evin iâşesini temin etmekle mükellef değildir. Bu sebeble kadının evi varsa (Hâcet-i asliyye)den sayılmıyor. Sayılmadığı için de kurban nisâbına dahil ediliyor. Ama zekâtı verilmez.
Elimdeki paraların hepsini hanıma hediye etsem kurban kesebilir miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Elimdekileri beyime vermiştim, o kurban kesmişti. Şimdi birşeyim kalmadı. Üzerime borç [kurban] kalmış oldu mu?
Kurban nisâbına mâlik değil, dolayısıyla borçlu değilsiniz. Erkek, kurban kesmesi kendisine vâcibken, hanıma kesmiş olsa, o borçlu kalır. Kadının kurban kesmesi vâcibken beyi kesmiş olsa, bu sefer kadın borçlu kalır. Böyle bir durum söz konu değilse, yani elinizdeki vermişseniz, mesele kalmamıştır.
Emekliyim. Emekli maâşı alıyorum, ama bir yerde birikmiş yetmişbin lira da param var. Kurban kesmem vâcib mi?
Şu anda altın yükseldiği için 5856 lirası olan dînen zengindir. [Fülûsdan aşağı ile alış-veriş yapmak câiz değildir. Şu anda altınlar, 410 lira civarında. 410/15=27 kuruş. Yani bir 25 kuruşlukla alış-veriş olmuyor.] 70.000 liranız olduğu için dînen zenginsiniz. Ne zamân zengin olduysanız, onu yazacaksınız. Her sene o gün gelinde, bunun kırkda birini alıp, ayıracak ve altın olarak veyâ altınla bir fakîrle devrini yapıp, bedelini vereceksiniz. 70.000/40= 1750 tutuyor. Bugünkü fiyâtla, 1750/61= 28,6 gram altın tutuyor. 29 gram altınla fakîrle devrini yapar, 1750 lirayı da bölerek, fakîrlere dağıtabilirsiniz. Bu para, kurban bayramının 1. ci, 2. ci, 3. cü günü olunca elinizde mutlaka kurban kesmeniz gerekir. Kesmeyip de fakîri giydirmek, doyurmak olmaz; çünkü kesmek emirdir. [Altnın gramı 61 liradan baz alınmıştır.]
Eşimin verdiklerinden biriktirdiğim para ile kurban satın alabilir miyim, bununla kocama alsam da olur mu?
Alınabilir. Nâfile olarak kesilebilir. Nisâba mâlikseniz, kocanızın vermiş olduğu paralarla da kurban alabilirsiniz. Kocanıza alsanız da olur. Hanginiz kurban nisâbına mâlikse öncelikle onun için alınmalıdır. Değilseniz, çocuklar için akîka kesebilirsiniz.
Eskişehirden evlendik. Kurbanı Karamanda kesmeyi düşünüyoruz. Kurban kesmek bize vacip olur mu?
Vatan-i asliniz Eskişehir olmuş. Karamanda, giriş ve çıkış günleri hariç onbeş gün ve daha fazla kalmadığınız süre içerisinde orada mukim olmazsınız. Seferi olana kurban vâcib olmuyor.
Ev benim üzerime, kocamın değil. Kurban kesecek miyim?
Evet, kurban keseceksiniz. Ama zekâta dâhil etmiyorsunuz, kurban nisâbına dâhil ediyorsunuz.
Ev taksitlerimiz var. Fakat kenarda nisap miktarı paramız da var. Bu durumda kurban kesmemiz gerekir mi?
İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ictihadına göre bu taksitleri kapatabilecek başka bir şeyiniz varsa, onları düşürmek sûretiyle bu kimse kurban kesse, imâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretlerinin ictihadına göre vâcib sevâbı alırsınız. Bu şekilde hareket edebilirsiniz.
Ev ve arabam var. Nakit param yok. Borçlarım da var. Kurban kesecek miyim?
Ev ve araba da kurban nisâbında dâhil edilmiyor. Ev, kurban nisâbına kadınlarda dâhil ediliyor, ama kocası ölmüş, çocuklarla oraya sığınmış, geliri yok ise, o da dâhil etmez.
Ev veya araba aldığımız zaman bela ve musibetlerden korunmak için ne yapmalıyız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Evimiz kira borcumuz var, fakat arsamız da var. Arsayı kurban nisabına dahil ediyor muyuz?
İmam-ı a'zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadına göre dâhil ediyoruz. İmam-ı Muhammed Şeybani hazretlerine göre kendisini değil, geliri dâhil edilir. Bunun ikisi de hak ve doğrudur. Bir müslüman bu ikisinden birine bakar, hangisi kendi şartlarına uygunsa ona göre amel eder ve günâhdan kurtulur.
Evimizi kiraya verip kayınvalidemin evine taşındık. Arabamızda var. Bu durumda kurban kesmemiz gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Evlenmeden önce çalışıyordum bir maaşım vardı kurban alabilecek gücüm vardı Kurban kesmem gerekir mi?
Çeyizlerinizle birleşince kurban nisabına malik olmuyorsanız, maaşın olması kurban kesmesini gerektirmez. Kurban nisabına malik olmayıp keserseniz, nafile olur.
Gece kurban kesilebilir mi?
Tırnak kesme meselesi de aynı şekildedir. Her ikisi de kitâplarda anlatılırken, gece tırnak kesmek, gece hayvan kesmek mekrûhdur, diye geçiyor. Fakat, fıkıh kitâplarında bunların illeti, sebebi bildirilmiştir. Geceden kasd, karanlıkta demektir. Karanlıkta tırnak kesmeye kalkıldığı zamân, tırnak değil, et kesilir. Yine gece karanlıkta hayvan kesmeye kalkıldığında, hayvana eziyyet, zarar verilebilir. Bu sebepten dolayı mekrûhdur, buyuruluyor. Ama spot lambaları altında, gece tırnak kesilebiliyor, hayvan da kesilebiliyor. Herşey hâzırsa, ölü de defn edilebiliyor.
Geçen sene babam kurban keserken etin kilosuna göre pazarlık etmiş. Parayı da et tartıldıktan sonra vermiş. Müftüye sormuşlar, olur demiş. Böyle kurban olur mu?
Canlı hayvanı kilo ile almak câiz değildir. Bu kurban olmadı, kasaptan et satın almış.
Geçen sene Konya’dan Beyşehir’e gidip kurbanı kesip geri döndük. Ne yapmamız gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hac için para biriktirdik. Zekâtını verdik, kurban da kesecek miyiz?
O para sizde olduğu müddetçe tabiî ki. Hatta hacca gitseniz, orada ya seferî veyâ mukîm olursunuz. Mukîm olursanız ve nisâb miktarı da elinizde kalırsa, Mekke-i mükkerremede hac için kesilen kurbanın dışında, vâcib olan [kurban bayramında kesilmesi lâzım olan] kurbanı da kesmeniz lâzımdır. Seferî olursanız bu düşer, ama temettü haccı için olan kurban yine kesilir. Dolayısıyla hacca gitmek mazeret değildir. Hac için, ev için, evlenmek için, hangi niyetle biriktirilirse biriktirilsin, elimizde nisâb miktarı varsa buna zekât verilir, kurban bayramına rastlamışsa kurban da kesilir.
Hacca gidenler hem orada, hem de burada mı kurban kesecekler?
Orada kesilecek olan, haccın şartlarındandır. Türkiyeden gidenler, genellikle temettü haccına niyet ediyorlar. Giden zaten zengin. O zamân mukîm olup olmadığına bakılır. Mekke-i mükerremede onbeş günden fazla kalınacaksa, kurban bayramında, kurban nisâbına mâlik olanın kesmesi vâcib olan kurbanın da kesilmesi lâzımdır. Haccın vâciblerinden olan kurban zeten orada kesiliyor. Öbürüsü için telefonla vekâlet verilir ve burada kestirilebilir.
Halimiz vaktimiz pek yerinde değil, beyimin alacakları da var, kurbana niyetlendik, kesebilir miyiz?
Niyetlenmek sûretiyle değil de, kurban vacib ise kesilir. Vacib değilse de, yine elinizde paranız varsa, Allah rızası için veya çocuklarınızın akîkalarını kesebilirsiniz.
Hanımım Şafi dinen zengin bizde nisaba malik değiliz. Kurban kesmek için nasıl hareket etmemiz gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hanımım yurt dışına gidecek ve orada onbeş gün kalacak. Dönüşte kurban kesecek mi?
Orada mukîm oluyor. Bayramın birinci, ikinci günü de orada mukîmken kurbanı kesilmiş olsa problem olmaz.
Hanımıma ev aldım, bu evde oturuyoruz. Hanımıma kurban kesmek vacip midir?
Kesecek durumu varsa kurban nisâbına dâhil edilir.
Hanımıma kurban kesmek vâcib. Ona alsak, daha sonra da o bana hediye etse olur mu?
Olmaz. Ona vâcib olunca, onun bizzat kesmesi lâzım. Borçlu kalır, bedelini ödemesi lâzım. Kendinize kurban kesmek vâcib değil. Keserseniz nâfile olur. Hanımınız ancak vekâlet verir, hanımınızın adına kesilir.
Hanımımla mallarımız ortak. Kurbanı bir sene o, bir sene ben mi keseceğim?
Ortak olduğunuz mallar ile ikinizde zengin oluyorsanız, kurban kesmeniz vâcib olur. Kurbanda, âiledeki ferdler ayrı ayrı hesâp edilir.
Hanımın adına kurban kesebilir miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Hanımın ile ortak onüç bin lira paramız var. Kurban kesmemiz gerekir mi?
Tasarruf beyinizin üzerine ise, sizin tasarruf hakkınız hiç yoksa, beyiniz zekâtını verir ve kurbanını keser.
Hayvan kesiliyor, eti tartılıyor ve parası sonra ödeniyor. Bu kurban oluyor mu?
Bu kurban olmuyor. Hayvanı canlı olarak, tartarak satmak câiz değildir. (Şunu kes, bunun etinden alacağım) denmiş oluyor. Ha kasaptan alındı, ha oradan... Kurban olmadı. Et satın alınmış oldu. Kurban olabilmesi için, canlı hayvan satın alınacak, alırken de, (Vâcib olan kurbanım için bu hayvanı satın alıyorum) bu niyetle satın alınacak. Mülk alanın oldu ve onu kurban edecek.
Hayvanlar bazan yavrusu olduğu bilinmeyip kesiliyor. Çıkan yavru ne yapılmalıdır? Bunu bilerek yapmak uygun mudur?
Eğer canlıysa, [yemek için] kesmek lâzım deniyor. Canlı değil ise, zaten yapacak bir şey söz konusu değildir. Hamile hayvanı etlik olarak kesmek veyâhud da kurbanlık olarak kesmek, veyâhud da kurbanlık olarak satmak uygun değildir.
İhtiyaç için para biriktiriyoruz. Sefere çıksak, kurbandan kaçmak gibi mi olur?
Onu biz bilemeyiz, sizin kalbiniz bilir. Paranız olduğu hâlde, kurban kesmemek için sefere çıkıyorsanız, kaçıyorsunuz demektir. Ama kesmek istediniz, zarûri bir durum oldu sefere çıktınız, o ayrı bir meseledir.
İki aile 6 kişi kurban keseceğiz. Kurbanı ortadan iki bölüp öyle paylaşsak uygun olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İlk defa kurban keseceğiz bunu kimin adına kesmemiz gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
İneğin başına vurularak kesilirse, kurban olur mu?
Hayvan can çekiştirirken bıçak yetiştirilirse, yine kesilmiş olur, kurban olur. 
İstanbulda mukim olan, Trabzonda vekalet ile kurban kestirmek isteyen bir kişi, bayramdan bir gün önce Trabzona gitse, kurbanı kesip etini alıp İstanbula dönse, bu kurban olur mu?
İstanbulda devamlı yerleşmeye niyet etmiş ise, vatan-i asli İstanbul olur. Trabzonda onbeş günden az kalınırsa seferi olur. Dolayısıyla bu orada iken veya yolda iken bunun kurbanı kesilse, seferde iken vâcib olmadığı için nâfile oldu. Kurban bayramının üçüncü günü tekrar İstanbula dönülürse, kesmek vâcib olur. Kurban, mukim oldukları anda kesilirse, sonra Trabzona çıkılabilir.
İstanbuldayım. Burada mukîmim. Vekâlet vererek Adanada kurbanımı kestirebilir miyim?
Tabiî. Önemli olan kurbanı kestirecek kimsenin mukîm olmasıdır. Yoksa kurban nerede kesilirse kesilsin, mühim değildir.
İzmirde evlendik, Balıkesirde kurbanımızı kesemez miyiz?
Onbeş günden az kalacak olursanız hanefi mezhebine göre seferisiniz. Dolayısı ile oraya gittiğiniz zaman kestiğiniz kurban nafile olur, vacib olmaz.
Kadın nisâba mâlik olmadığı hâlde kurban kesse ne olur?
Nâfile olur, bir mahzuru olmaz.
Kadının evi varsa kurban kesmesi gerekir dediniz. Bunu açıklar mısınız?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kadının kestiği hayvan yenir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kadının kestiği yenir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kardeşim kurban bayramında tatile gidecek. Kurbanı gittiği yerde kesse olur mu?
Eğer gittiği yerde onbeş günden az kalacaksa seferidir. Kurban kesmesi devâcib değildir.
Karı koca çalışıyoruz. Ben nisâba mâlikim. Beyim değil. Beyim kurban kesmek istiyor. Olur mu?
Kesmek isterse nâfile olur. Dînimiz her ibâdet için şartlar bildirmiştir. Kurban için; müslümân olacak, akıllı olacak, bülûğ çağında olacak, mukîm olacak, kurban nisâbına mâlik olacak. Bu sene siz değil de, kocanız kesse, siz borçlu kalırsınız. Anacak, kurban bayramı gelmeden önce elinizdeki altınları kocanıza hediyye ederseniz, kocanız nisâba mâlik olur ve kocanız kesmiş olur. Kurban bayramı geçtikten sonra tekrar altınları size hediyye edebilir.
Kestiğimiz kurbanın yüzde kaçını dağıtmamız gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kırkiki gram altınım, bir de tarlam var. Kurban kesmek vacip midir?
Bir kavle göre tarlası olan kurban nisâbına mâlik. Diğer kavle göre tarladan gelen gelir ile nisâba ulaşılırsa kurban kesmek vâcib olur.
Kızım başka bir ilden babasına vekalet verdi. Babası da kurbanını burada kestirdi. Bunun bir mahzuru olur mu?
Bir mahzuru yok. Kurban kesecek kimsenin, kurban kesilirken mukim olması önemlidir.
Kızım bir cemaate katıldı. Bu cemaat kurban istiyor. Fakat vekalet almıyorlar. Böyle kurbanımızı verirsek kabul olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kızım nisâba malik ve vatan-ı aslisi İstanbul fakat bayramda Edirneye gidecek, üç gün orada kalırsa kurbanını kesebilir mi?
Üç gün kalacağı için seferi oluyor. Maliki mezhebini taklid etmiş olsa bile, hanefi mezhebindeki bir kimse yine kendi mezhebine tâbidir. Onbeş günden az kalınca seferi olur. Kurbanda seferilik onbeş gün üzerinden hesaplanır. Orada keserse nafile olur, yani kesmek vacib olmaz. Çünkü bir kimseye kurbanın vacib olabilmesi için müslüman olacak, akıllı olacak, bülûğ çağında olacak, mukîm olacak ve kurban nisâbına mâlik olacak. Mukîm olmadığı için şartlardan birisi yok ve dolayısıyla kurban kesmek vacib değildir. Kendi akîkası veya çocuğunun akîkası kesilmemişse ona girebilir. Eğer üçüncü günü güneş batmadan önce Edirneden İstanbula dönerse kurban kesmesi vacib olur, güneş battıktan sonra dönerse problem olmaz.
Kızım yurt dışında. Orada lojmanda oturuyorlar. Burada evi var, ben onun evinde oturuyorum. Kızıma kurban kesmek vâcib midir?
Erkeğin oturduğu evi ve arabası (Hâcet-i asliyye)dendir. Erkek, bunları ne zekât nisâbına, ne de kurban nisâbına dâhil eder. Fakat kadın evli ise, evin nafakasını temîn etmek mecbûriyyetinde ve mükellefiyyetinde olmadığı için onun ki (Hâcet-i asliyye) olmaz. Kurban nisâbına dâhil edilir. Kurban kesmesi vâcib olur. Size vekâlet [Vâcib olan kurbanımı kesmek üzere, seni umûmî vekîl tayîn ettim, diye] verse, burada onun kurbanı kesilebilir.
Kızımın yüzelli gram altını vardı. Kocası asgarî ücretle çalışıyor. Kurban kesmeleri, zekât vermeleri çok zordu. Biz bunu nisâbın altına düşürdük. Oldu mu?
Zor durumlarda buna başvurulur. Zekât vermemek için bu yola başvurmak yanlış olur. Hîle-i bâtıla olur. Meselâ Eshâb- kirâm “aleyhimürrıdvan” efendilerimiz zekât vermek için gayret sarf ederlermiş. Zekât verme sevâbına da, ni'metine de kavuşalım diye, para biriktirirlermiş. Onlar öyle idi. Kitâplarda bu ruhsat yazılmış. Ama bu ruhsatı da, zekât vermemek için dağıtıverelim... olmaz o. Gerçekten kıt kanâat geçiniyorsalar, tamam. Bu yola başvurulabilir. Durumu müsâid olanın buna tevessül etmesi, bunu yapması uygun olmaz.
Köyde evim var. Bir kadın olarak başka bir gelirim yok. Kurban kesmem gerekiyor mu?
Başka bir şeyiniz de yoksa bir kavle göre kurtarır. Ama para biriktirmişsinizdir, onu nisâba dâhil eder, vâcib olarak kesersiniz.
Koyun için altı ayını doldurmuş. Anası gibi gösterişli ise kurban olur, deniyor. Bu keçi içinde geçerli midir?
Elbette.
Kredi çektim, ev aldım. Hâlâ borcum var. Kurban kesecek miyim?
Hayır. Eldeki parayı, altını, mevcût borçtan çıkartınca, elde nisâb miktarı kaldı ise, kurban kesmek vâcib olur.
Kredi kartı ile taksitli kurban alınabilir mi?
Alınır, mahzuru söz konusu değildir. Borç para bulmak sûretiyle veya parası sonra ödenmek sûretiyle de alınabilir.
Krediyle ev aldık. Yetmişbin lira borcumuz var. Elimizde de onbeşbin lira birikimimiz var. Zekât vermemiz farz mı, kurban kesmemiz vâcib mi?
Ellibeşbin borç kaldığı için zekât vermek farz değil, kurban kesmek de vâcib değildir. Ama diyelim ki, bu yetmişbinin altmışını ödemişseniz, onbin borç kalır. Elinizde olan onbeşbinden çıkarınca, beşbin kalır. Kullanılmayan eşyaları da dâhil edince biriniz kurban nisâbına mâlik olabilirsiniz. Öyle değil de, hâlâ daha borç fazla kalıyorsa zekât farz değil, kurban kesmeniz de vâcib olmuyor.
Kurban alınmış, sonradan ortak olmamız olur mu?
Yedi kişilik diye alındıysa, sonradan başkaları da ortak edilebilir.
Kurban bayramı yaklaşıyor. Neler söylersiniz?
Şu anda kurban alımları oluyor. Kurbanlık hayvanlardan koyun, keçi, sığır ve dana [bizde deve pek olmuyor] kesiliyor. Koyun ve keçide bir yaşını, [altı aylık olan yavruları, anaları gibi gösterişli ise, bunlar da kurban edilebiliyor] sığır ve danada ise iki yaşını doldurması gerekir. Sığır ve danaya yedi kişiye kadar ortak olunabilir.
Kurban bayramı yaklaştığı için, vekâlet konusunda nelere dikkat etmemiz gerektiğini tekrar hâtırlatır mısınız?
Senelerdir anlatıyoruz, naklediyoruz. Meselâ İhlâs Vakfı öğrenci yurtlarındakiler, [oraya bu işi bilenleri oturtmuşlar] kurban vekâleti alırlar. Diyorlar ki, (Şu, şu isimler bizim umûmi vekîlimiz). Denilecek ki, (Vâcib olan kurbanımı almaya, aldırmaya, ... umûmi vekîl tayîn ettim). Parası da gönderiliyor, onu da yazıyorlar. ... gidiyor, vekîli olduklarının vâcib olan kurbanını satın alıyor. Kesecek olana ... diyecek ki, (Falanın, falanın vâcib olan kurbanını kesmeye seni vekîl ettim). Kesecek olan dinliyor ve tekbîrini getiriyor, (Bismillahi Allahü ekber) diyerek kesiyor. Kestikten sonra ... umûmi vekîl olduğu için [parçalattırır, istediği gibi dağıtır] veyâhud da yurttaki çocuklara hediye edebilir. Onun için buna dikkat etmek lâzım.
Kurban bayramında kurbanlarını afrikaya yolluyorlarmış, vekalet de veriyorlarmış. Böyle kurban kabul olur mu?
Son zamanlarda bu vekâlet kelimesi iyice yerleşti. Ama vekâlet konusunda sıkıntı var. Afrikaya da vekâletle kurban verilir, bir mahzuru yok ki. Belli bir şahıs, kurum vekîl edilemez. İbâdetin nasıl yapılması gerektiği de kitâplarda bildirilmiş.
Kurban bedelini taksit taksit ödemenin bir zararı var mıdır?
Yok. Vâcib olan kurban kesilememiş ise, böyle bir kimse bunun bedelini altın olarak verecek. Hayvan bedeli olarak dört çeyreği [bu ay bir çeyrek, öbür ay bir çeyrek...], dört ay boyunca halledebilir.
Kurban borcu olan kimse bunu ödeyecek mi?
Hanefî mezhebinde kurban borcu olan, yanî kurban kesmek kendisine vâcib olduğu hâlde kurban kesmeyen bir kimse, bedelini öder. Çünkü vâcibdir. Farz ve vâcibleri vaktinde edâ etmek farz ve vâcibdir, vaktinde edâ edilememiş ise daha sonra bunları kaza etmek de, yine aynı şekilde farz veyâ vâcibdir. Meselâ vaktinde kılınamayan namâzı kaza etmek farzdır. Vaktinde tutulamayan orucu kaza etmek farzdır. Vaktinde kesilemeyen kurbanları da ödemek vâcibdir.
Kurban etinden, kurban kesene verilir mi?
Verilir. Ama fakirlere vermek daha iyi olur.
Kurban için nisap miktarı ne kadardır?
Zekat için de, kurban için de, sadaka-i fıtr için de tek bir ölçü bildirilmiş. Yirmi miskal altındır. Bugünki bizim kullandığımız birim itibari ile doksanaltı gram altın ediyor. Doksanaltı gram altını, bunun karşılığı ticaret malı, parası, dövizi olan kimse dinen zengindir. Kurban nisabına malikdir. Tarlası olan da, İmam-ı azam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadına göre bunu kurban nisabına dahil ediyor. Bunun için de köylerde olanların çoğu, İmam-ı azam Ebu Hanife hazretlerinin bu ictihadına göre kurban nisabına malikdir. Kurban kesmeleri vacib oluyor. İmam-ı Muhammed Şeybani hazretlerinin kavline göre ise, dahil edilmiyor.
Kurban keseceğim, ama kardeşim muhtaç durumda, çocuğu da hasta ameliyat olacak. Kurban kesmek yerine, parasını kardeşime versem olur mu?
Zinhâr. Vâcib olan kurban mutlaka kesilir.
Kurban kesildikten sonra etler tartılıp, kiloyla satın alınıyor. Bu kurban oluyor mu?
Et satın alınmış olur, kurban olmaz.
Kurban kesildikten sonra yedi eve dağıtmak gerekiyormuş. Doğru mudur?
Emir değildir. Kitâplarda bu şekilde geçmiyor. Herkesin hâline göredir.
Kurban kesmediğimiz için kurban kesen akrabalarımıza ziyarete gittiğimizde kurban kesmediler, bizden et bekliyorlar gibisinden düşünürler diye onlara gitmesek olur mu?
Onu öyle düşünmemelidir. Bu hiç kimsenin hâtırına gelmez.
Kurban kesmek için zengin olduktan sonra zekat gibi bir sene beklememiz mi gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurban kesmek kimlere vaciptir?
Müslümân olacak, akıllı olacak, bülûğ çağında olacak, mukim olacak ve kurban nisâbına mâlik olacak. Yıllardır İhlâs Vakfı öğrenci yurtları bu işte çok dikkatli davranıyor. Vekâlet verilince, bunu şartlarına uygun yapmak lâzım.
Kurban nisabına malik değildim. Fakat dün bir hayvan sattım. Parası elime geçerse nisaba malik olacağım. Bu para bayramdan sonra elime geçse gene de kurban kesmem gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurban nisabının ölçüsü nedir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurban vâcib olduğu hâlde kesilmemiş ise, bunun bedelini kızımıza verebilir miyiz?
Olmaz. Zekât, kurban bedeli, yemîn keffâreti, adak üsûl ve fürû’a verilmez. Üsûl; anne, baba, dedeler, nineler. Fürû’; çocuklar, torunlar. Bunlara bahsedilen zekât, sadak-i fıtr, adak, yemîn keffâreti veyâ kurban bedelleri verilmiyor. Kıza verilmez, ama dâmâd fakîrse ona verilir. Gelin fakîrse, geline verilir. Kayın pedere, kayın vâlideye verilir. Kız ve erkek kardeşlere, bunların çocuklarına verilir. Amca, dayı, teyze, halaya verilir. Ama bunların da fakîr olması lâzımdır.
Kurban ve seferlik hakkında bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanda 3 kişi bir hayvan aldık. Keseceğimiz zaman hanımlarımızda kurbana dâhil oldu. Fakat kurbanı paylaşırken üçe böldük. Acaba yanlış mı yaptık?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanda büyük baş hayvan kesiyoruz. Kalan hisselere Silsi-i Aliyye büyükleri için kesiyoruz. Vekalet verirken bunları da söylememiz gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanda büyük baş hayvanın büyüklüğü ne kadar olmalıdır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanda ortak olduğumuz zaman etleri dağıtmak için çocuğa kura çektiriliyor. Bu caiz olur mu?
Olur, onun mahzuru söz konusu değildir.
Kurbanda vekâlet durumu nasıl olur, evde kesiliyor, ama vekâlet verme falan yok. Bilgi verir misiniz?
Umûmi vekâlet verilmeyecek olursa, ortak kesilen kurbanlar tartılmadan göz karari ile verilmeye kalkılacak olursa fâiz olur. Böyle ev içerisinde, müşreteken bir hayvan kesilecekse, evin en büyüğü bu işleri organize ediyor ve yapıyorsa, (Vâcib olan kurbanımı almaya-aldırmaya, kesmeye-kestirmeye, etini de dilediğin şekilde dağıtıp vermeye, seni umûmi vekîl tayîn ettim) diye vekâlet verilir ise, o zamân tartmadan verilebilir. Böyle bir vekâlet verilmedi ise, tehlikeye girer.
Kurbanda, vekâlet alan kimse, vekâletini aldığının ismini söyleyecek mi?
Tabiî söyleyecek. Diyecek ki, (Vekîli olduğum .... nın vâcib olan kurbanını kesmeye) veyâ hayvan alırken, (... nın vâcib olan kurbanı için ben bu hayvanı alıyorum) diye onu belirtecek. Senelerdir, İhlâs Vakfı öğrenci yurtları bunu yapıyor. Bu ibâdetdir, şartlarına uygun yapılması lâzımdır.
Kurbanım yurt dışında kesilmişti. İkinci gün haber verdiler. Namâzını kılamadım. İçimde ukde kaldı. Şimdi kılsam bir zararı olur mu?
Farz değil, vâcib değildir. Cenâb-ı Hak mal-mük verdi, kurban kesmeyi nâsib etti diye, buna şükr için o anda için kılınır. Şimdi de iki rek'at şükr namâzı kılınmış olsa, bir zararı olmaz.
Kurbanımızı vakıf gibi bir yere verirken nelere dikkat etmeliyiz?
Orada hassas davranmalıdır. Dînimizin bildirdiği bir ölçü var: Nereye vereceksek, araştırırız. İmtinâ ederiz. Çünkü vâcib kurbanımızı keseceğiz. Meselâ İhlâs Vakfı öğrenci yurtları bunu güzel ayarlamış. Vekâlet alacağı gibi, hayvanları da alacak üç-dört tane isim belirlemiş. Bunlar bizzat kurban kesim yerlerine gidiyorlar. Hayvanları bunlar alıyorlar, kesime nezâret ediyorlar. Zarflar yaptırmışlar, üzerine de (Vâcib olan kurbanımı almaya-aldırmaya, kesmeye-kestirmeye, dilediğin şekilde tasarruf etmeye, ... isimlerini kendime umûmî vekîl tayîn ettim) yazmışlar. Vekâlet böyle verilir. Zarflara da konuyor, gidiliyor. İsimler de yazılıyor. Kaçlıksa onlar da yazılıyor. Liste bunların önüne gidiyor. Hangisine sıra gelirse, umûmî vekîl oldukları için, (... nın vâcib olan kurbanını kesmeye seni vekîl ettim) der. Kesen de, vekâleti kabûl ederek, (Bismillahi Allahü ekber) diyerek kesiyor. Böyle vekâlet vermek lâzımdır. Değilse, olmuyor. Biz de kitâplardan naklediyoruz. Kurban kesimi de böyledir. Herkes istediği şekilde hareket edebilir.
Kurbanımızın kestirmek için vekil ettiğimiz kişiler etin iyi yerlerini kendilerine alıp kalan kısımlarını bize yolluyorlar. Böyle yapmak uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanın efdal olanı hangisidir?
Hepsi makbûldür. Ama koyun denmiş, hatta siyahı beyazından çok olanı ifâdesi geçiyor. Koyun, keçi bir yaşında, dana iki yaşında, deve de beş yaşında olmak kaydı şartıyla kurban olabilir.
Kurbanın kırmızı etlerin kendime ayırıp diğerlerini dağıtıyorum. Böyle yapmak uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanın vacib olabilmesi için zekât gibi nisabın üzerinden bir sene geçmesi gerek diye biliyorduk. Bu sene böyle olmadığını öğrendik. Geçen sene ki kurbanımızı nasıl telafi edebiliriz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Kurbanları hep birinci günde kesmiştik. Acaba bunları tekrar etmemiz gerekir mi?
Yapılan bir ibâdet konusunda kitâblarda buyuruluyor ki; ibâdet yapılmadan önce bir soru sorulmuşsa doğrusunu söylemeli, tercîh edilen kavli söylemeli. Peki yapılmıştır onu kurtarmak için, meselâ İslâm âlimlerinden bazıları, (zayıf kavil olmasına rağmen) buyuruyor ki, (Eğer İslâmiyyetin bildirdiği esâslar çerçevesi içerisinde, Ramazân-ı şerîfin ilânı, kurban bayramının, Ramazan-ı şerîf bayramının ilânı, o şekilde bildirilmiyorsa böyle zamanlarda bu yapılan ibâdetler sahîh oluyor). Onun için endişe etmeyin, bir daha kesmenize gerek yok.
Kurbanların ortaklıktaki sayısı tek mi olmalıdır?
2,4,6 da olabilir, 1,3,5,7 de olabilir. Ama teke riâyet etmek müstehabdır. Meselâ ortaklar üç kişiydi, gelen dördüncüye, (Bir kişi daha bul, biz teke riâyet edeceğiz) de denmez.
Kurbanlığı bulunduğumuz [ikâmet ettiğimiz] yerden yüzyirmi kilometre ileride bir yerde aldık. Oraya gidince bizim ki ne olacak?
Vekâlet vereceksiniz. Diyelim ki bayramın ikinci gününde keseceksiniz. Orada aldığınıza göre, bir kesici de var demektir. Vekâlet (Benim kurbanımı kesmeye, derisini yüzüp parçalamaya seni vekîl ettim, diye) verirsiniz. Kestiklerini öğrenince kurbanınızı alır, getirirsiniz. Başında bulunayım diye giderseniz, seferî olursunuz. Kurbanınızı aldınız, geriye döndünüz, mukîm oldunuz. Bir daha keseceksiniz. Çünkü seferdekine kurban vâcib değildir. O zamân üçüncü günü keser, güneş battıktan sonra geri dönersiniz. Kestiğiniz de nâfile olur. Ama öbür türlü olursa, vâcib sevâbı alırsınız. Ya da, keseceğiniz gün hayvanı alıp, getirecek ve burada keseceksiniz. Hayvanın seferî olması önemli değildir. Kurban kesilirken, kurban sâhibinin o anda mukîm veyâ seferî olmasına bakılır. Seferde vekâlet vermek de önemli değildir, kesilirken mukîm olmaya bakılır.
Kurbanlık hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz?
Bilhassa küçükbaş hayvanlarda, gözlerinin kör olmamasına, dişlerinin tamamen dökülmemiş olmasına, kuyruğunun kesik olmamasına, ayaklarının kırık olmamasına, topal olmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü Allah rızâsı için bir kurban keseceğiz. Herkes kendi gücüne ve parasına göre iyisini keser.
Kurbanlık hayvanın sütünden istifade etmek caiz midir?
Câiz değildir, fakîre vermek gerekir.
Maliki mezhebini gusül abdest ve namazda taklid eden bir müslüman, kurban keserken seferiliği nasıl hesaplaması gerekir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Mersinde doğdum. Konya’da yaşıyorum. Bayramda Diyarbakır’a gideceğim. Kurban kesmem vacib olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Mesela bir erkeğin iki üç tane evi olsa, ama kurban kesecek parası olmasa, kurban kesmesi vacip olur mu?
Kira gelirleri nisâba ulaşırsa zekâtını verirsiniz. Ama kurban nisâbına dâhil edilir. Hac için, onlardan bir tanesi sayılıp hacca gidilebilir.
Mukim olan bir kimse kurbanını ne zamana kadar kesebilir?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Mukimken kurban için vekalet verip sefere çıksak vacip olan kurbanı yerine getirmiş olur muyuz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Nâfile kurban kesen bir kimse, bunun etinden yiyebilir mi?
(Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye)de, kurban bahsinde anlatılıyor. Bir fakîr, kurban keseceğim dese, sonra kesse, bu adak hükmünde olur. Bir fakîr de, kurban bayramı günlerinde bir hayvan alır ve bunu keserse adak olmaz, nâfile olur. Kendisi yiyebilir, zengin-fakîr herkese ikrâm edebilir.
Nakliyeciyim. Bir kamyonum var. Hâlâ onun borcu var. Ev de kirâ. Dört tane de evlâd var. Hanımın da bir şeyi yok. Kurban kesmemiz gerekir mi?
Arabanızla kazancınızı temîn ediyorsunuz. Dolayısıyla onu nisâba dâhil etmiyorsunuz. Zaten borcunuz da var. Kurban kesmezsiniz. Eğer bir kan akıtalım diyorsanız, çocuklardan birinin akîkası olarak kesebilir ve onu da kendiniz yiyebilir, zengin-fakîr herkese de ikrâm edebilirsiniz.
Namaz için son vaktinde farz olur diye söylemiştiniz. Peki kurban da son vaktinde mi vacip olur?
Üçüncü günü, güneş batmadan önce, kurban alıp kesinceye kadarki zamanda vâcib olur. Namazda da, meselâ öğle namazı, ikindiye, abdest alıp öğle namazını kılacak kadar vakit kalınca farz olur.
Nevşehirliyiz. İstanbulda ikâmet ediyoruz, ama Nevşehirde evlendik. Memlekete kurban bayramında gittiğimizde, seferîlik durumumuz ne oluyor?
Nevşehirde evlendiğiniz için, vatan-i aslîniz orasıdır. Dolayısıyla, kurban bayramında memlekete gittiğiniz zamân orada mukîm olursunuz. Kurbanlarınızı rahatlıkla kesebilirsiniz. Herhangibir problem olmaz.
Nisaba malik olduğumu hânede bildirmemek için kocama vekalet veriyorum. O da ismimi söylemeden vekalet veriyor. Bu durumda benim kurbanım oluyor mu?
Olmuyor. Zekât olur, ama kurban olmaz. Kimin adına kesildiğinin bilinmesi lâzımdır. İhlâs Vakfı öğrenci yurtlarından herhangi birine telefon açarak vekâlet verilebilir.
Oğlumun onüç bin lira kadar parası ve dokuz bin lira da borcu var. Kurban kesmesi gerekir mi?
Dört bin lira kalıyor. Ne zekât farzdır, ne de kurban vâcibdir.
Oturduğumuz evin tapusunu kızımızın üzerine yaptık. Kızım da kirada oturuyor. Bu evi kızım, kurban nisâbına dâhil edecek mi?
Zâhiren tapu oraya verilmiş, ama tasarruf sizde. Nisâba dâhil etmeyecek.
Peygamber Efendimizin ümmeti için kestiği kurbanlardan bizde pay düşer mi?
Evet, düşer. Ümmetsek düşer.
Sayın Mehmet Okyay İhlas Vakfının kurban hizmetlerinden bahseder misiniz?
Yurt içinde 30 öğrenci yurdumuz bulunmaktadır. Son 4,5 sene içerisinde, yurtiçinde artan vekaletleri, yurtdışına taşıdık. Yurt dışında fakir olduğunu bildiğimiz kimselere, vekaleten kestiğimiz etlerden dağıtmaktayız. Türkiye'de uzun yıllar Amasya suluova entegre tesislerinde kesimler yaptık. Son 5 yıl içerisinde ise Afyon Bolvadin'de kesimlerimizi yapmaktayız. Bizim vekalet zarflarımız bulunmaktadır. Vekaletini alacağımız kimseye, yetkili arkadaşlarımız bu vekalet zarfında yazan; ''Kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye ve dilediğine vermeye, Tahsin Ekinci, Talip Alpsoy, Şaban Çakır ve Adem Gültekin'in her birini münferiden umumi vekil tayin ettim.'' ibaresini okutur. Bu şekilde vekaleti alırız. Kesimlerimiz yurtdışında nerelerde yapılıyor, şeklinde süâl edilecek olursa; mesela bu sene Afrika'da 5 ülkede kesim yapmayı planladık. Bu 5 ülkeden birincisi; Etiyopya yani Habeşistan'dır. Malumunuzdur ki, bizim kültürümüzde Etiyopya, Bilal-i habeşi hazretlerinin radıyallahü teâlâ anh ve Necaşi hazretleri -ki eshab-ı kiram efendilerimizden hicret edenlere kucak açan mübarek insanın- mübarek memleketi, Habeşistan olarak bilinir. İkincisi, Somali'dir. Şuanda büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Açlıktan ve susuzluktan ölen binlerce çocuğun, kadınların bulunduğu bir ülkedir. Diğer üç ülke ise; Sudan, Moritanya ve Kenya'dır. Yeri gelmişken, geçen yıl ki, Somali ziyaretimizde, oranın halkı bizlere; ''Burası eski Habeşistan topraklarıdır. Biz medine-i münevvere'deki müslümanlardan evvel iman ile şereflenmiş ve resûlun aleyhisselâm, mübarek eshabına aleyhimürrıdvan kucak açmış bir toplumuz. Şuanda çok sıkıntıdayız. Bizi unutmayın'' dediler. Biz de bu sebeple, bu sene Somali'ye ağırlık verdik. İnşâallahü teâlâ orada çok sayıda kurban kesmeyi planlıyoruz. Asya'da ise Hindistan ve Afganistanda kesimler yapmayı planlıyoruz. Afganistan'da Allahü teâlâ kısmet ederse bu sene altıncı senemiz olacak. Afganistan maalesef ülkemizde pek bilinmiyor. Afganistan bir Türk yurdudur. Türkistan denilen coğarafyanın, deyim yerindeyse kalbidir. Büyük Türk sultanı Mahmud Gaznevi hazretlerinin rahimehullahü teâlâ kabrinin olduğu yerdir. Şuanda burada ihlas vakfının öğrenci yurtları bulunmaktadır. Ayrıca, bizim desteklediğimiz, beraber çalıştığımız İpek Yolu vakfı'da bulunmaktadır. Afganistanın Başkenti Kabil'de, Şibirgan'da ve Meymene'de 7 Öğrenci yurdumuz açıldı. Oradaki öğrencilerin lise ve üniversite eğitimi almaları için destek veriyoruz. İnşâallah bu sene orada 220 büyükbaş hayvan kesmeyi planladık. Şuanda kurbanlıkların tamamına yakınını almış bulunmaktayız. Buradaki öğrencilerimiz 30 sene iç harp sebebi ile muhtaç durumdalar. Hakeza Etiyopya [Habeşistan] ve Somaliden gelen öğrencilerde aynı durumdalar. Moritanya, Batı Afrika'da bulunan ülkedir. Kenya'da bu şekilde. Kenya'ya, Somaliden milyonlarca insan göçü yaşanmaktadır. Bu kimseler fakir oldukları için yurtlarımızda ücretsiz olarak kalmaktalar, hizmetlerden yararlanmaktadırlar. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Oradan bizim ülkemize gelen fakir durumda olan, muhtaç durumda olan kimseler burada, Türk kültürünü, Osmanlı ve Selçuklu tarihini, örf ve adetlerimizi öğrenerek, kendi yurtlarına bir nevi bizim elçilerimiz olarak geri dönüyorlar. Ve çok büyük hizmetler yapıyorlar. Somali'de kurulan vakfın adı; İhlas walfare foundation (İhlas Sosyal Yardımlaşma Vakfı) konuldu. Etiyopya'dakine ise; Mümbit Derneği konuldu. Mümbit, çok verimli, çok bereketli manâsına gelir. Çok verimli, çok bereketli hizmetlerin olması için bu isim verildi. Afganistanda ise daha evvel bahsettiğimiz gibi İpek Yolu Vakfı adı verildi. Buraya gelen öğrencilerimize en az 5 yıl eğitim vermekteyiz. Bu 5 yılın, 1 yılı tömere yani Türkçe eğitim merkezlerine giderek, Türkiye Türkçesini öğrenmekle geçiyor. 4 yıl ise fakülte hayatı olarak geçiyor. Tıp fakültesi gibi bir eğitim hayatı varsa; 6 yıl'a çıkıyor. Çok şükür, bu hizmetler vesilesi ile pek çok genç yetişip, ülkelerine döndüler. Ve pek çok hizmetlerin yapılmasına vesile oldular, oluyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor. Bazı yurtlarda bir öğün, sadece sabah kahvaltısı, bazılarında iki öğün verilirken İhlas Öğrenci yurtlarında üç öğün yemek verilmektedir. Kurban vekaletlerini bize verenler bu öğrencilerimizin yetişmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Ayrıca vekalet verenlerin, vekaletini verdiği kimselerin sadece isimlerini bilmesi kâfidir. Son olarak, bize vekaletini verenler, cep telefon numaralarını yazarlarsa, yapılan kesimlerin, ne zaman, nerede, hangi saatte yapıldığını onlara SMS olarak bildiririz.
Seferde kurban sâkıt mı olur?
Elbette. Beş şart var: Müslüman olacak, akıllı olacak, bülûğ çağında olacak, kurban nisâbına malik olacak, mukîm olacak. Seferdekine vâcib olmuyor.
Sevabı Peygamber efendimize ve din büyüklerine olmak üzere kurban kesmek için, kurban vekaletini verirken ne diyeceğiz?
(Sevâbı Peygamber efendimize olmak üzere keseceğim nâfile kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini de dağıtmaya seni umumi vekil tayin ettim) denir.
Sığırı ortadan ikiye bölüyorlar. Yarısını üç kişi, diğer yarısını dört kişi paylaşıyor. Böyle paylaşmak caiz midir?
Katiyyen câiz değildir. Yediye bölünmesi lâzımdır.
Sığırlarımız iki yaşını doldurduğu halde [iki yaş dişi çıkmıyor] kapak atmıyor. Bunları kurban olarak kesebilir miyiz?
Piyâsada kapak attı tâbiri kullanılıyor. Kurban, koyun, keçi, sığır ve deveden oluyor. Koyunda bir yaşını doldurmuş olması lâzım. Kuzu, altı ayını doldurmuş, anası gibi gösterişli ise, koyun ve keçinin yavrusu da kurban edilebilir. Sığır da ise, iki yaştır. İki yaşını doldurması esastır, o olmasa bile kesilebilir.
Şoklamak veya vurmak sûretiyle kesilen hayvan yenir mi?
Şoklanıp hayvan daha ölmeden önce kesiliyorsa, yenir. Ama kesilmiyor ve şoklamak sûretiyle ölüyorsa o zaman leş olur, yenmez.
Sultan diye tabir ettiğimiz çift cinsiyetli bir keçimiz var. Bunda kurban olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Taksitli ve kredi kartı ile kurban alır mı? Tartarak kilo ile kurban alınır mı?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Tanıdıklarımız 200 km mesafedeki köyümüze gidip kurbanlarını orada kesip geliyorlar. Bunların kurbanları sahih olmuş mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Ticaret malı olan fakat elinde parası olmayan kimse kurban kesmesi gerekir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Üç oğlum iki büyük baş kurban keseceğiz. Kalan hisseleri akikaya niyet edebilir miyiz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Üçte bir kurban veya yarım kurban şeklinde para toplayanlar oluyor. Böyle kurban olur mu?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Yurt dışına gideceğim. Üçüncü günü veyâ sonrasında gelirsem, kurban kesme durumum ne olur?
Kurban, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü, bu üç gün içerisinde vâcibdir. Siz yurt dışında iken kesilirse, nâfile olur. Üçüncü gün buraya gelirseniz, mukîm olursunuz ve kesmeniz lâzım [vâcib] olur. Ama dördüncü gün gelirseniz, oradayken kestirdiğiniz nâfile olur.
Yurt dışındayım. Zannıma göre buradaki Almanlar, sığırları iki yaşını doldurmadan kesiyorlar. Biz bu konuda nasıl hareket etmeliyiz?
Zanla hareket edilmez. [Kesin biliyorsanız iki yaşını doldurmadığını]. Kitâblı kâfirler, mürtedler [müslümân olduğu hâlde islâmiyyetden dönenler] gibi davranmaz. Mürtedlerin sözüne pek güvenilmez. Ama kitâblı kâfirlerin ki öyle değil. İki yaşında ise, iki yaşında derler. Hele Almanlar tavîz vermiyorlar. İtibâr edilir.
Zekât verince nisâbdan düşüyorum, kurban kesecek miyim?
Meselâ doksanaltı gramdı. İki gram zekât verdiniz, doksandörde düştü. Eldeki üç kat elbiseden fazlalarını ilâve edince, iki gram altının karşılığı olunca, gene kurban kesmesi vâcib oluyor.
Zekatımı verdim fakat kurban kesmedim sizden kurban borcumun olduğunu öğrendim onu nasıl ödemem gerekir?
Dörtyüz-dörtyüzelli liralık altının, bir fakîrle devrini yaparak parasını verirsiniz.
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:105
Dün:1,016
Bu Ay:27,120
Toplam:13,873,086
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842