Âb-ı Hayat - 2291

Enver abiler buyurdular ki;
 
İhlâs'ın kaptanı Mübâreklerdir. Onların kalbindeki niyyete göre Allahü teâlâ muvaffakıyyet verir. Mübâreklerin kalbindeki ihlâsından ve niyyetinden dolayı İhlâs dâimâ başarılıdır. Biz sâdece erleriz. Verilen vazîfeyi yaparız. Sevk ve idâre, komuta mevkı'inde Mübârekler olması i'tibârı ile zahmetsiz yaşıyoruz. Bunu bilelim de yanlış bir saplantıya girmeyelim.
 
Mübârekler buyurdular ki; "Enver Ören İhlâs'ın başında bulundukça İhlâs'a bir şey olmaz.

Mübârek Hocamız hep Efendi hazretlerini anlatdılar. Hiç kendilerinden bahs etmediler. Mübârekler buyurdular ki; Elime beş kuruş geçse Efendi hazretlerinin ihsânı olarak bilirim.