Âb-ı Hayat - 2425

Enver abiler buyurdular ki;
 
Mübârek Hocamız; yağmur suyu saftır, insan içse zehr te'sîri yapar, öldürür buyurdular. O yağmur suyunun toprağa inmesi lâzım, toprakda tuzlarla karışması lâzım buyurdular. O tuzlarla karışan ve içeceğimiz hâle gelen su dünyâ üstüne çıkacak ve o dünyâ üstüne çıkan su musluklarla eve kadar gelecek ve tası tutacaksın, bardağı tutacaksın onu içeceksin. İşte Kur'ân-ı kerîm Cenab-ı Hak tarafından inzal olunmuşdur. Saftır fekat Peygamber efendimiz; kim Kur'ân-ı kerîme ma'nâ çıkarmak için anlamak için el uzatırsa, anlamaya çalışırsa kâfir olur buyuruyor. İçdiğimiz su yağmur suyu. Ama içemeyiz. Kur'ân-ı Kerîm kitâbımız.

Mübârekler buyurdular ki; Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyük husûsîyeti, gelen bu saf suyu muhâfaza altına almış olmalarıdır. Ona ne bir bid'at karışdırmışlar, ne bir pislik bulaşdırmışlar, ne de onu zâyi' etmişler. Çok muhkem boruların içerisinde bize kadar getirmişlerdir. Suyun kaçağını önlemişler, suyu korumuşlar. İçine birşey bulaşmasın, biz içebilelim diye de muhâfaza altına almışlar.