Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Âb-ı Hayat - 2492

  • Whatsapp'de paylaş

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim.
 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim

ali zeki osmanağaoğlu


Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer....
 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir.

Ramezan-ı şerifde bir iftar sonrası Enver abiler buyurdular ki;
 
Bir hoca efendi vardı, Kırklareli'nde müfti idi. Ahmet Kömeli bir tarafdan Bülent abi bir tarafdan onunla ilgilendiler, adam bakdı ki kurtuluşu yok, bizim arkadaşlarımızdan oldu. Ve hakîkaten, emekli oldu geldi, Mehmed Ağa tesislerimize, Tebeşirhaneye, hayâtı boyunca hep çocuk okutdu. Arkadaşlarımızın arasına ilk girdiği zemân Hocamıza, eve ziyarete geldi. Mâşâallah tam hoca efendi, şarklı, kaç sene medrese okumuş. Mübâreklerin çok hoşuna gitdi. Sünnete uygun sakalı var, âlet ilmlerinin hepsini biliyor. Çok mühim bir cümle kullandı orada. Dedi ki; Hocam, ben hayâtımda yirmibin cild kitâb okudum. Şaka değil. Eğer bu yirmibin cild kitâb yerine Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyyeyi yirmi def'a okusaydım ben âlimdim. Ama hepsi unutuldu gitdi. Şimdi tekrar tekrar hep, ilm öğrenmek için ilmihâli okuyorum... İşte al bir hazîne daha. Sonra biz Said abi ile beraber vefâtına yakın evine gitdik, ziyâret yapdık. Vefat edinceye kadar hep bizlerle berâberdi. Mühim. Onun için Mübârekler buyuruyorlar ki; Tam İlmihali bir def'â okumakla geçmeyin. Bu bir roman değil, bu bir ilm kitâbıdır. Tekrar tekrar okunacak, özet çıkarılacak, hâfızaya yazılacak. İlmihâli çok seven biri bir yere ta'yîn olmuş. Ben böylesini ilk def'â duyuyorum, Se'âdet-i Ebediyyeyi almış, başından sonuna kadar yazmış. Kaç defter doldurmuş. Niye? Yazarken daha iyi öğrenirim, neyin nerede olduğunu daha çabuk bulurum diye. Doğru. Dolayısıyla, baş ucu kitâbımız, Kur'ân-ı kerîmden sonra Tam İlmihâldir. Efendi hazretleri buyurmuşlar ya; Kur'ân-ı kerîmden sonra, Buhârîyi şerîfden sonra âlem-i islâmda Mektûbât ayârında bir eser yazılmamıştır. Doğru. Zâten ilmihâlin ve diğer kitâbların omurgası Mektûbâtdır. Esas kaynak orada. Hem de Tam İlmihâlde ilâveten fıkh mes'eleleri var. Çünki mübârek Hocamız buyurdular ki; Tefsîr demek fıkh demekdir. Eğer fıkh okumazsa olmaz ki. Çünki dînin aslı, yap, yapma. Bu da fıkh. Onun için, ilmihâl okuyan aynı zemânda tefsîr okumuş olur.

Enver abiler, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile merhameti ile muamele eylesin inşallah.

Fî emanillah
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:233
Dün:370
Bu Ay:1,740
Toplam:14,321,090
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842