Âb-ı Hayat - 2509

Enver abiler buyurdular ki;
 
700 sene evvel Şâh-ı Nakşibend hazretleri "kuddise sirruh" hayâtında cenâbı Hakka çok çok dua etmiş, ya Rabbi, bu gençler bozuluyorlar, yoldan çıkıyorlar, nemâzlarını kılmıyorlar. Ne olacak bu insanların hâli? Ya Rabbi bize, bu yolda olanlara öyle bir hizmet nasîb et ki bu hizmetimiz sebebi ile insanlar kurtulsunlar, rahât etsinler, demiş. Allahü teâlâ da bu büyüklere teveccüh diye bir ni'met bahş ediyor. Teveccüh diye bir ni'met veriyor. Şâh-ı Nakşibend hazretlerinden itibaren geliyor. O teveccüh şu: seni sevdim, dedi mi bu teveccüh oluyor. Git oyna artık. Öyle büyük bir ni'met, öyle büyük bir devlet. Onun için Mübârekler buyurdular ki; Bu büyükleri seven, müşrik olmaz, küfrden korunmuşdur. İki, bid'at ehli olmaz. Üç, günâhkâr olabilir. Allahü teâlâ çok sevdiklerinin dünyâda iken burnunu biraz sürter.