Âb-ı Hayat - 2554

Enver abiler buyurdular ki;
 
Allah sevgisine kavuşmak pat diye gökten iner gibi olmaz. Bunun da bir sırası var. Bunun da bir silsilesi var. Bunun da bir basamakları var. O basamakların birincisi de, belki de en önemlisi, böyle Müslümanların birbirini sevmesidir. Buna Hubb-u fillah buğd-u fillah derler. Dolayısıyla bir din kardeşinin kalbini kıran, bir din kardeşinin hakkında, aleyhinde konuşan, bir din kardeşinin gıybetini, dedikodusunu yapan hiç uğraşmasın ki ben Allah'ın sevgilisi olurum diye. Hiç uğraşmasın. Yok böyle bir şey. Çünkü mübarek Hocamız buyurdular ki; Bunun ilk basamağı, Hubb-u fillah buğd-u fillah'tır. O da Allah için din kardeşine muhabbet beslemek. Allah düşmanlarına da Allah için muhabbet beslememektir. Ondan sonra din kardeşine âşık olacaksın, o din kardeşine olan aşkından sen hocana âşık olacaksın. Hocanın hocalarına muhabbetin artacak. Onun dediği yolda yürüyeceksin. Sonra Cenab-ı Peygambere âşık olacaksın. Sonra Allahü tealaya kavuşasın. Öyle birdenbire olmaz. Onun için saflarımızı sıkıştıralım, sıklaştıralım. Birbirimize karşı olan haklarımıza riayet edelim. Sevgi ve muhabbetde aşırı derecede ileriye gidelim, hiç önemli değil. Çünkü, bu sevgi rahmete vesiledir, bu rahmet inşallah hepimizin kurtulmasına sebeptir.