Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Âb-ı Hayat - 2590

  • Whatsapp'de paylaş

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim.
 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim

ali zeki osmanağaoğlu


Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer....
 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir.

Enver abiler buyurdular ki;
 
Mübârekler buyurdular ki; Kardeşim, Allahü teâlâ bir mü'mine şu dört şeyi vermiş ise, ona her şeyi vermişdir. Ondan dahâ bahtiyâr, ondan dahâ şanslı kimse yokdur, olamaz, buyurdular. Birincisi, insan yaratmışdır. Çünki, bütün mahlûkları Allahü teâlâ yaratmışdır. Bütün bu mahlûkların arasından, her cins mahlûkun arasından mümtâz kıldığı insan olarak bizi yaratmışdır. Sonra, yüzyirmidörtbinden fazla veyâ noksan Peygamberler gelmişdir. Onlardan birinin ümmeti yapabilirdi. Veyâ Afrika'da, Amerika'da, şurada burada dünyâya getirebilirdi. Fekat müslümân yapdı ve ümmet-i Muhammedden eyledi. Böyle bir Peygambere ümmet olmak, Benî İsrâil Peygamberleri gibidir, çok kıymetli. Bu müslümânlar arasından da Ehl-i sünnet vel cemâ'at fırkasından yaratdı. Diğerleri bid'at sebebi ile, küfr sebebi ile, zaten felaket, Cehenneme uğrayacaklardır. Fekat Ehl-i sünnet vel cemâ'at i'tikâdı, hazret-i Peygamberin 'aleyhissalâtü vesselâm', imanı ve itikadıdır, Eshâb-ı kirâmın îmânı ve i'tikâdıdır. Bindörtyüz sene sonra bu, bize nasîb oldu. Bu ne büyük bir şans, bu ne büyük bir ni'metdir. Dördüncüsü, Allahü teâlâ ancak çok sevdiği, çok mümtâz kıldığı, çok ayırd etdiği kullarına nasîb eder, o da sevgili bir dostunu ona tanıtır. Sevdiği bir dostunu tanıtmak, aynı Eshâb-ı kirâma hazret-i Peygamberi 'aleyhissalâtü vesselâm' tanıtması gibidir. Sevdiği kuluna tanıtması demek, ona bunu yapan Allah "celle celâlühü", ona çok büyük ni'metler vereceğine, Cenneti nasîb edeceğine alâmetdir. Çünki vermek istemese idi, istek vermezdi. Biz güyâ istedik, hâlbuki ne alâkası var. Onu veren Allah'dır 'celle celâlühü'.

Enver abiler, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile merhameti ile muamele eylesin inşallah.

Fî emanillah
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:157
Dün:380
Bu Ay:3,325
Toplam:14,336,212
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842