ALTIN HALKA 36 - 1012

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

43-
 
Nefsine uyan harâm işler, harâm işleye işleye küfre dalar, kâfir olur gider. Çünki harâmı işleyince alışır, alışınca zevk alır. Zevk alınca, ehemmiyyet vermez, harâm olduğunu unutur. Harâma ehemmiyyet vermiyen kâfir olur.

Amellere verilecek karşılık niyyete göredir. İki kişi aynı ameli işler, niyyete göre amellerin cezâsı değişir. Cezâ demek karşılık demekdir. Bir safda iki kişi yan yana nemâz kılar, birisinin niyyeti hâlisdir, ötekinin hâlis niyyetden haberi yokdur, onun ibâdetiyle, öbürünün ibâdeti arasında dağlar kadar fark vardır diyor kitâplar. Görünüşde ikisi de aynıdır. Niyyet hâlis oldukdan sonra Allahü teâlâ yardım eder.
 
- devamı var -