ALTIN HALKA 36 - 1023

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

54-
 
Allahü teâlânın bütün sıfatları, her mahlûkda, her zerrede, tecelli, zuhûr etmekdedir. Meselâ merhamet, ihsân sıfatları zuhûr etdiği gibi, kahr, gadab, azâb yapmak sıfatları da zuhûr etmekdedir. Her maddede, her şeyde fâideler ve zararlar yaratmışdır. İnsan, lezzetli ve zevkli şeyleri, fâideli zan ederek aldanır. Allahü teâlâ çok merhametli olduğu için, peygamberler göndererek, her şeyin fâidelerini ve zararlarını bildirmiş, fâideli şeyleri yapmağı emr etmiş, zararlı şeyleri yasak etmişdir. Bu emrlere farz, yasaklara harâm ve dünyâ denir. Bu emr ve yasaklara İslâmiyyet denir.

- devamı var -