ALTIN HALKA 36 - 1174

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

20-
 
İbni Âbidîn hazretleri "rahmetullahi aleyh", evlenecek insanlarla ilgili fıkh bahsinde buyuruyor ki; Kul hakkına riâyet edemiyecek olan evlenmesin. Kul hakkına dikkat edin, helâlleşin.
 
Hanımların gönlünü yapmak lâzım. Hadîs-i şerîfde; "Sâliha bir hanım Cennet ni'metidir" buyuruluyor. Onun için, onlara hizmet edeceğiz, duâlarını alacağız. Ayakda durduğumuz müddetçe hizmet edeceğiz. Fekat ayakda duramazsak o zemân onlar hizmet edecek.
 
İnsanın nefsi, varlığı, cinsi, cibilliyyeti, direksiyona oturduğu zemân belli olur. Hep gaza basmak ister, hep başkalarını geçmek ister, hep önde gitmek ister. Hâlbuki bilmez ki, yol hakkı önündekindeyken, onun hakkını alırsa, kul hakkına girer.

- devamı var -