Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 108

  • Whatsapp'de paylaş
-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye:
-12-
Hüseyin Hilmi Işık rahmetullahi aleyh efendi, Tam İlmihal Se'adet-i Ebediyye kitabının başında buyuruyorlar ki:
-1-
İnsan için üç dürlü hayât vardır: Dünyâ, kabr, âhiret hayâtı. Dünyâda, beden rûh ile birlikdedir. İnsana hayât, canlılık veren rûhdur. Rûh bedenden ayrılınca, insan ölür. Beden mezarda çürüyüp, toprak olunca veya yanıp kül olunca, yâhud yırtıcı hayvan yiyip yok olunca rûh yok olmaz. Kabr hayâtı başlar. Kabr hayâtında his vardır, hareket yokdur. Kıyâmetde bir beden yaratılıp, rûh ile bu beden birlikde Cennetde veya Cehennemde sonsuz yaşarlar.
İnsanın dünyâda ve âhiretde mes'ûd olması için, müslimân olması lâzımdır. Dünyâda mes'ûd olmak, rahat yaşamak demekdir. Âhiretde mes'ûd olmak, Cennete gitmek demekdir. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı için, mes'ûd olmak yolunu, Peygamberler vâsıtası ile kullarına bildirmişdir. Çünki insanlar bu se'âdet yolunu, kendi akılları ile bulamazlar. Hiçbir Peygamber kendi aklından birşey söylememiş, hepsi, Allahü teâlânın bildirdiği şeyleri söylemişlerdir. Peygamberlerin aleyhimüsselam söyledikleri se'âdet yoluna din denir. Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği dîne islâmiyyet denir. İmânı olan kimseye müslimân denir. İmân, herşeyi, bir olan Allah'ın yaratdığına inanmak ve Muhammed aleyhisselâmın O'nun Peygamberi olduğuna inanmak ve ahkâm-ı islâmiyyeye uymak lâzım olduğuna inanmakdır. Şimdi se'âdete kavuşmak için islâmiyyeti öğrenmekden başka çâre yokdur. İslâmiyyet, kalb ile inanılacak imân bilgileri ve beden ile yapılacak ahkâm-ı islâmiyye bilgileridir. İmân ve islâm ilmleri ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından öğrenilir. Câhillerin, sapıkların bozuk kitâplarından öğrenilmez. Hicrî bin senesinden evvel, islâm memleketlerinde çok ehl-i sünnet âlimi vardı. Şimdi hiç kalmadı. Bu âlimlerin yazdıkları arabî ve fârisî kitâblar ve bunların tercemeleri, dünyânın her yerinde, kütübhânelerde çok vardır. Hakîkat Kitâbevinin bütün kitâbları, bu kaynaklardan alınmışdır. Se'âdete kavuşmak için, Hakîkat Kitâbevinin kitâblarını okuyunuz!
 
-devamı var-
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:13
Dün:371
Bu Ay:4,083
Toplam:14,323,433
Online Ziyaretçiler:11
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842