Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 194

-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Vasiyeti:
-10-
 
Mürşid-i kâmil aradı. Delhîde Muhammed Bâkî-billâh hazretlerine gelip yalvardı. Her yerde kendisine râbıta yapmasını, yani yüzünü hâtırlayıp, feyiz istemesini emir eyledi. Hâce bu emre şaşıp, o Hazretin yakınlarına gitti ve yeni gelen acemîlere böyle emir olunur. Bana dahâ üstün bir vazîfe ihsân eylesin dedi. Emri yapmaktan başka çâre yoktur dediler. Onun mürşid-i kâmil olduğuna tam inanmış olduğundan, mübârek yüzünü gözü önüne getirip yalvarmağa başladı. Kendinden geçti. Kalbi zikr etmeğe başladı. Kalbinin fizyolojik hareketlerinden ayrı olarak zikr ettiğini de duyardı).
 
Hadarât-ül-kuds kitabında İmâm-ı Rabbânî kuddise sirruh hazretlerinin kerâmetlerini yazarken, elli dördüncü olarak diyor ki, (Kitâpları ve ismi dünyâca bilinen Hindistân'ın büyük âlimlerinden Mevlâ'nâ Abdülhakîm-i Siyalkütî hazretleri diyor ki, İmâm-ı Rabbânî hazretlerini eskiden bilirdim ve severdim. Fakat, kendisine intisap etmemiştim. Bir gece rüyada bana teveccüh eyledi. Kalbim zikr etmeğe başladı. Uzun zamân böyle zikr ederek, çok şeyler hâsıl oldu. Üveysî olarak yetiştim. Sonra sohbetine de kavuştum). Altmış sekizinci kerâmet olarak diyor ki, (İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin akrabâsından biri İmâm hazretlerine intisap etmek istiyordu. Bir türlü söyleyemiyordu. Bir gece ertesi gün söylemeğe karâr verdi. O gece rüyada kendini, akarsu kenârında gördü. Karşı tarafta İmâm-ı Rabbânî hazretleri, çabuk gel, çabuk gel! Geç kaldın diyordu. Bunu işitince, kalbi zikr etmeğe başladı. Ertesi gün gidip, kalbinde olanları kendisine anlattı. Yolumuz tâm budur. Buna devâm et buyurdu). Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîm'de, Âl-i imrân sûresinin otuz birinci âyet-i kerîmesinde meâlen, buyuruyor ki; (Onlara de ki, eğer Allahı seviyorsanız, bana uyunuz! Allahü teâlâ bana tâbi' olanları sever ve günâhlarınızı afv eder. Allahü teâlâ, afv edici, çok merhametlidir).
 
-devamı var-
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:225
Dün:387
Bu Ay:1,753
Toplam:14,298,097
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842