Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 24 - 7

  • Whatsapp'de paylaş
Muhammed Ma'sûm Fârûkî "kuddise sirruh" hazretlerinin Mektûbât'ından özet olarak seçmeler:
 
"İnsanın ömrü çok azdır. Sonsuz olan âhıret hayâtında, insanın karşılaşacağı şeyler, dünyâda yaşadığı hâle bağlıdır. Aklı başında olan, ileriyi görebilen bir kimse, dünyâdaki kısa hayâtında, âhırette iyi ve rahat yaşamağa sebep olan şeyleri yapar. Âhıret yolcusuna lâzım olan şeyleri hazırlar."
"Belâların ve şiddetli şeylerin kalkması için istiğfâr etmek çok faydalıdır."
"Sâlih amellerin sevâbını bütün mü'minlerin rûhuna hediye etmek iyi ve makbûldür. Her birine ayrı sevâb ulaşır. Hakkında hediye etmek için niyet edilip okunan ve hediye edilen meyyitin sevâbı hiç eksilmez."
"İnsandan bu fânî dünyâda istenen, kulluk vazîfesini yerine getirip, ibâdetleri yapmasıdır."
"Allahü teâlânın rızâsını kazanmak için can atarak gayret göstermek, vakti zikir ve tefekkür ile geçirmek lâzımdır. Gecelerin karanlığını istiğfar ile aydınlatmalı (geceleri çok tövbe etmeli) ve bu az vakitte (dünyâ hayâtında) âhıret azığını hazırlamalıdır.
"Bid'at ehline Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) la'net edip;"Allahü teâlânın, melâikenin ve bütün insanların la'netleri üzerine olsun." buyurdu.
"Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Bid'at ehline buğz için ondan yüz çeviren kimsenin kalbini, Allahü teâlâ îmân ve emân ile doldurur. Bid'at sâhibini sürûr ile (neş'e ile) karşılayan, İslâmiyeti hafife almış olur."
"Bid'atler yayılıp sünnetler terkedildiği zulmetli zamanda, İslâm ilimlerinin tahsîli ve neşri en mühim işlerdendir. Ve Muhammed aleyhisselâmın sünnetini yaymak en büyük maksattandır."
"Günahlardan hemen sonra tövbe yapılırsa ve tövbe günahtan sonra üç saat içinde yapılırsa o günah amel defterine yazılmaz."
"Tövbe kapısı açıktır. Allahü teâlâ raûf ve rahîmdir. Kimse kusurdan hâli değildir. Ümidli olmalıdır."
"Kur'ân-ı kerîm okumak, Allahü teâlâ ile tekellüm (konuşmak) olur."
"Cennet'e girmek ancak rahmet-i ilâhî iledir."
"Dünyâ hayâtı çok kısadır. Bu birkaç günlük kısa fırsat zamânında, kabri ve kıyâmeti unutmamak (hazırlanmak) lâzımdır. Dünyâ hayâtı gayet kısadır. Ebedî saâdete kavuşmak dünyâ hayâtına bağlıdır. Saâdetli kimse; bu kısa dünyâ hayâtındaki fırsatı ganimet bilip, âhırette kurtuluşa sebeb olacak işleri yapan ve âhıret azığını hazırlayandır."
"Sadakanın sevâbını evvelâ Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) rûhuna, sonra da diğer meyyitin rûhuna hediye etmelidir."
"Seher vakitlerinde ağlamayı ve istiğfâr etmeyi ganimet bilip, en büyük iş olarak addetmelidir. Seher vaktinde uyanık olmayı mümkün olduğu kadar elden bırakmamalı."
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:35
Dün:394
Bu Ay:4,499
Toplam:14,323,849
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842