Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 18 - 4

  • Whatsapp'de paylaş
Ubeydüllah-i Ahrârın "kuddise sirruh" sohbetinde bulunduğu zâtlardan biri de, Behâeddîn Ömer hazretleridir. Bu hocası hakkında buyurdu ki: "Bana Horâsân şeyhlerinden Behâeddîn Ömer'in tavırları gâyet hoş gelirdi. Ekseriyetle oturup sohbet ederler, gelenlerin hâline münasip muâmele eder, hiçbir sûretle kendini halktan üstün tutmazdı."
 
Ubeydüllah-i Ahrâr "kuddise sirruh", dört sene bu hocasının yanında kalıp, sohbetlerine devâm etti. Bundan sonra, en başta gelen hocası Ya'kûb-i Çerhî hazretlerine "kuddise sirruh" talebe oldu ve onun sohbetinde kemâle ulaştı.
 
Ubeydüllah-i Ahrâr, Ya'kûb-i Çerhî hazretlerinin sohbetinde üç ay kaldı. Ondan feyiz alıp, tasavvuf hâllerinde yükseldi. Ondan icâzet (diploma) aldı. İnsanlara İslâmiyyetin emir ve yasaklarını anlatmak üzere vedâlaşıp ayrılırken, hocası ona, râbıta şartını anlattı ve; "Bu yolu tâlim ederken, dehşet hissi vermemeye dikkat et! Emâneti isteklilere ve istidâtlılara ulaştır!" buyurdu.

Ya'kûb-i Çerhî "kuddise sirruh", talebesi Ubeydüllah-i Ahrâr hakkında şöyle buyurmuştur: "Bir talebe, bir büyüğün huzûruna gelince, Hâce Ubeydüllah gibi gelmelidir. Kandili takmış, fitili ve yağını hâzırlamış, onun yanması için sâdece bir ateş tutmak gerekecek."
 
Ubeydüllah-i Ahrâr hazretleri yirmi dokuz yaşında iken, ilim tahsîlini tamâmlayıp, tasavvufta yüksek derecelere kavuşmuştur. Yirmi dokuz yaşından sonra memleketine dönüp, helâl kazanmak için zirâat ile ve insanlara doğru yolu göstermekle meşgûl olmaya başladı. Kısa zamânda mahsûlleri o kadar bereketli oldu ki idâresi için vekîl tayîn etti. 1300 den fazla çiftliği vardı. Her birinde üç bin amele çalışırdı. Allahü teâlâ onun mahsûlüne öyle bir bereket verdi ki, her sene sekiz yüz bin batman zâhire uşr verirdi. Ambarlarına konulan mahsûl, her çıkardıklarında, koyduklarından fazla geliyordu. Bu hâli görenler, Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerine hayrân kalıp, dahâ çok bağlanıyorlardı. Kendisi bu hususta; "Bizim malımız, fakîrler içindir. Bunca malın hassâsı işte bu noktadadır," buyurmuştur.
 
-devamı var
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:238
Dün:595
Bu Ay:12,387
Toplam:14,415,615
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842