Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 17 - 5

Ya'kûb-i Çerhî hazretleri "kuddise sirruh", Şâh-ı Nakşîbend Muhammed Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin sohbetine kavuşmasını ve o büyük mürşitten duyduklarının bir kısmını, Fârisî bir risâle hâlinde yazmıştır. Bu risâlesinde o büyükler yolunun edep ve dîne bağlılıklarını bildirmiştir. Bu risâlenin bir bölümünde şöyle buyurmaktadır:
 
Bütün ibâdetlerden maksat, Allahü teâlâyı anmaktır, demişlerdir. Bedende kalp nasıl ise, bütün ibâdetlerde de zikr öyledir. Allahü teâlâ'dan gâfil olunca, ibâdetlerden beklenen fâide hâsıl olmaz. Zikr de, ihlâssız olunca, beklenen fâideyi vermez. Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" (Hâlis ve muhlis olarak Lâ ilâhe illallah... diyen Cennete girer) buyurdu. "Bunun ihlâsla olması nasıldır?" dediklerinde; (Bu kelimeyi söyleyenin kendini harâmlardan korumasıdır) buyurdu. Yani bu şekilde bu kelimeyi söylemekle kalp düzelir ve o kimsenin hâllerinde ve fiillerinde istikâmet hâsıl olur.
 
Zâhir ve bâtın istikâmet ele geçince de, sonsuz se'âdete kavuşmuş olur. Zâhirin istikamette olması demek, dînimizin zâhir hükümlerinin hudûduna, yani emir ve yasaklara, büyüğü ve küçüğü ile riâyet etmektir. Bâtının, kalbin istikâmeti ise, hakîkî îmâna erişmesidir. Yüksek hocamız, bu hakîkî îmânı, kalbi Allahü teâlâdan alıkoyan bütün fayda ve zararlardan temizlemektir, ifâdesi ile açıkladılar. Onlara, bu dünyâdan ayrılacakları vakit rahmet melekleri iner ve bu melekler ona; Âhıretin azâbından korkma ve bu dünyânın râhatını kaçırdın diye üzülme. Size va'd olunan Cennetin müjdesi budur. Bu Cennette, sizin istediğiniz her şey vardır. Bütün bu nimetler, sizin merhamet ve mağfiret olunmanız yanında düşük, bunlar da Allahü teâlâyı görmeniz yanında aşağı kalır, derler. Gafletle olan zikr bu kadar fâide sağlamaz. Belki büyük korku da olur.
 
Denildi ki "Allah deyip de, kalbi Allahü teâlâ'nın hükümlerinden gâfil olanın hasmı, bu dünyâda da ahırette de Allahdır." Akşâm ve sabâh zikr eden, zikr edenlerden olur, gâfillerden olmaz. Hiçbir âyet-i kerîme ve hadîs-i şerifte, zikrin yüksek sesle olacağı tasrih edilmemiştir. Hep gizli, sessiz olması emir edilmiştir.
 
-devamı var-
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:186
Dün:377
Bu Ay:563
Toplam:14,296,907
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842