Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

HAZRET-İ EBÛ BEKR - 11 (Radıyallahü Anh)

EBÛ BEKR'İN ÎMÂNI
 
Peygamber Efendimiz, bir hadîsinde yine,
Şöyle buyurmuşlardır, sahâbe-i güzîne:
 
(Kardeşim Ebû Bekr'in îmâniyle, eğer ki,
Tartılmış olsa idi, diğer mü'minlerinki,
 
Elbet ağır gelirdi, îmânı Ebû Bekr'in,
Îmânı toplamından, bilcümle mü'minlerin.)
 
Ve yine Resûlullah buyurdu ki: (Rüyâmda,
Gördüm ki, tartılıyor îmânlar bir mîzânda.
 
Sıddîk'ın îmânını, kefelerden birine,
Koyup, öbürlerini koydular diğerine.
 
Ağır geldi îmânı kardeşim Ebû Bekr'in,
Îmânı toplamından, bilcümle ümmetimin.)
 
Hazret-i Ebû Bekir, henüz îmân etmeden,
Sevgili Peygamberle arkadaştı önceden.
 
Kendisi anlatır ki: Câhiliyyet devrinde,
Oturmuş duruyordum, bir ağacın dibinde.
 
Nâgâh bir ağaç dalı, eğildi benden yana.
Fasîh bir lisân ile, konuştu birden bana.
 
Dedi: (Yâ Ebâ Bekir, yakın bir gelecekte,
"Muhammed" isminde bir, Resûl çıkar Mekke'de.
 
Peygamberler içinde, odur en şereflisi.
Gelmedi bu dünyâya, onun gibi birisi.
 
İlk önce sen girersin, o Resûl'ün dînine.
Ve çok yakın arkadaş olursun kendisine.)
 
Ben şöyle düşündüm ki, bu sesi müteâkip:
"Bu ağaç, insan gibi konuşuyor, ne garip."
 
Ben de ona dedim ki: (Gelecekse o eğer,
Teşrîf eylediğinde, yine bana haber ver.)
 
Sözleştik bu şekilde o ağaçla biz o gün,
Ben artık teşrîfini beklerdim o "Resûl"ün.
 
O konuşmadan sonra, aylar geçti aradan.
Yine oturuyordum, aynı yerde bir zaman.
 
Baktım ki, yine o dal eğildi bana doğru.
Ve şöyle seslendi ki: (Ey Kuhâfe'nin oğlu!
 
Sana sözüm vardı ki, vereyim tekrâr haber.
Hicâz'da zuhûr etti o dediğim Peygamber.
 
Âcilen o Resûl'ün huzûruna var hemen.
Önce sen îmân eyle, kimse îmân etmeden.)
 
Ertesi gün, ben onun giderken hânesine,
O da bana gelirmiş, rastladım kendisine.
 
Yolda karşılaşınca, o durdu, ben de durdum.
Buyurdu: (Yâ Ebâ Bekr, ben sana geliyordum.
 
Bir haberim vardır ki, yenidir henüz daha.
Îtimât ettiğimden, sana derim ilk defâ.
 
Ben size, Rabbimizden gelen bir Peygamberim.
Bana îmân etmeni, senden talep ederim.)
 
O böyle söyleyince, hiç tereddüt etmeden,
Hemen îmân eyledim, ona cân-ü gönülden.)

Şiirlerle Menkıbeler

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:345
Dün:377
Bu Ay:722
Toplam:14,297,066
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842