Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

HAZRET-İ EBÛ BEKR - 26 (Radıyallahü Anh)

KULLARIMI KİME BIRAKTIN?
 
Rivâyet edilir ki Câbir bin Abdullah'tan:
Resûl'ün huzûrunda bulunurduk bir zaman.
 
"Kays" denen kabîleden, gelip bâzı kimseler,
Sordular o Resûl'e bâzı garip suâller.
 
Ebû Bekr-i Sıddîk'a, buyurdu ki o Server:
(Bunların suâline, bu günlük sen cevap ver.)
 
Hazret-i Ebû Bekir, onlara hemencecik,
Öyle güzel cevaplar verdi ki açık seçik,
 
Peygamber Efendimiz, gâyet memnûn oldular,
Ve ona, şu şekilde bir duâ buyurdular:
 
(Yâ Ebâ Bekr, çok güzel cevap verdin bunlara.
Rıdvân-ı ekber versin, sana da Hak teâlâ.)
 
Bu, "Rıdvân-ı ekber"in, ne demek olduğunu,
Eshâb, Resûlullahtan sorunca hemen bunu,
 
Buyurdu ki: (Cennette, herkese cenâb-ı Hak,
Tecellî edecektir, hep "umûmî" olarak.
 
Ebû Bekr'e, "husûsî" tecelli edecektir,
Rıdvân-ı ekber'in de, mânâsı bu demektir.)
 
Rivâyet ediyor ki yine Ebû Hüreyre:
Cibrîl, Resûlullaha, gelmiş idi bir kere.
 
Vahiy getirmiş idi ona, Hak teâlâdan.
O sırada Ebû Bekr, geçiyordu oradan.
 
Cebrâil'e sordu ki, ins ve cin Peygamberi:
(Siz de tanır mısınız göklerde Ebû Bekr'i?)
 
Dedi: (Yâ Resûlallah, seni bize gönderen,
Allaha, yemîn ile derim ki elbette ben,
 
Gökte, daha meşhûrdur o, bu yere kıyasla.
"Halîm" diye tanınır göklerde daha fazla.)
 
Alî bin ebî Tâlib, rivâyet eder ki hem:
Hadîs-i şerîfinde bir gün Resûl-i ekrem,
 
Buyurdu ki: (Rûhları, ezelde cenâb-ı Hak,
Cesetlerden, "bin sene" önceden eyledi halk.
 
İki rûh var idi ki özellikle bunlardan,
En önce, bu "iki rûh", ettiler bana îmân.
 
Birisi, erkeklerden, rûhuydu "Ebû Bekr"in,
Öbürü, kadınlardan rûhuydu "Âişe"nin.)
 
Abdullah ibni Abbâs, rivâyet eder ki hem:
Bir hadîs-i şerîfte, buyurdu Fahr-i âlem:
 
Mîrâcda, vardığımda Rabbimin huzûruna,
Âlemlerin Rabbinden, bir nidâ geldi bana.
 
Dinledim, Hak teâlâ buyurdu ki: (Ey Ahmed!
Kullarımı dünyâda, kime ettin emânet?)
 
Bu suâl karşısında, arz ettim ki ben dahî:
(Onları, Ebû Bekr'e bıraktım yâ ilâhî!)
 
O zaman Hak teâlâ, buyurdu: (Yâ Muhammed!
Dünyâya vardığında, ona benden selâm et.
 
Zîrâ o, kullarımın üstünü, iyisidir.
Senden sonra, en fazla sevdiğim birisidir.)
 

Şiirlerle Menkıbeler

 

İSTATİSTİKLER

Bugün:283
Dün:359
Bu Ay:2,170
Toplam:14,298,514
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842