Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 159

Bid'at, dinde sonradan yapılan şey demekdir.
 
Kalbi temizlemek için islâmiyyete uymak lâzım olduğu anlaşıldı. İslâmiyyete uymak da, emrleri yapmakla ve yasaklardan ve bid'atlerden sakınmakla olur. Bid'at, dinde sonradan yapılan şey demekdir. Peygamberimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" ve dört halîfesinin "radıyallahü anhüm" zamânlarında bulunmayıp da, onlardan sonra, dinde meydâna çıkarılan, ibâdet olarak yapılmağa başlanan şeylerdir. Meselâ, namâzlardan sonra hemen (Âyet-el-kürsî) okumak lâzım iken, önce (Salâten tüncînâ)yı ve başka düâları okumak bid'atdir. Bunları,(Âyetel-kürsî)den ve tesbîhlerden sonra okumalıdır. Namâzdan, düâdan sonra secde edip de kalkmak bid'atdir. Ezânı ho-parlörle okumak bid'atdir...
 
Dinde yapılan her değişiklik ve reform bid'atdir. Yoksa, çatal, kaşık, boyun bağı kullanmak, kahve, çay, tütün içmek bid'at değildir. Çünki, bunlar ibâdet değil, âdetdir ve mubâhdırlar. Harâm değildirler. Bunları yapmak, dînin emr etdiği şeyi terk etmeğe veyâ nehy [yasak] etdiği şeyi yapmağa sebeb olmazlar. (Hadîka-tün-nediyye)de diyor ki, (Bid'at, dinden olmıyan, ibâdet olmıyan, âdet olan birşey ise, dînimiz bunu red etmez. Yimekde, içmekde, elbisede, seyrü sefer vâsıtalarında ve binâ, mesken, ev işlerinde, ibâdet yapmak, ya'nî Allahü teâlâya tekarrüb niyyet etmeyip, yalnız dünyâ işi düşünülürse, bunlar bir ibâdeti yapmağa mâni' olmadıkça veyâ bir harâmı işlemeğe sebeb olmadıkça, bid'at olmazlar. Dînimiz bunları men' etmez). Bid'at üç dürlüdür:
1 — İslâmiyyetin küfr alâmeti dediği şeyleri zarûret olmadan kullanmak, en kötü bid'atdir.
2 — Ehl-i sünnet âlimlerinin "rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma'în" bildirdiklerine uymıyan inanışlar da kötü bid'atdir.
3 — İbâdet olarak yapılan yenilikler, reformlar, amelde bid'at olup büyük günâhdır...
 
-devamı var-
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:369
Dün:379
Bu Ay:12,058
Toplam:14,295,601
Online Ziyaretçiler:15
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842