Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 134

İbâdetler dört kısımdır: Farz, vacib, sünnet ve nafile
 
Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" yapdığı ve kaçındığı şeyler iki kısmdır:

Birisi, ibâdet olarak yapdığı ve kaçındığı şeylerdir. Her müslümânın bunlara tâbi' olması lâzımdır. Bunlara uymayan şeyler bid'atdir. İkincisi, âdet olarak ya'nî, bulundukları şehrin ve o memleketlerdeki insanların yapmakda oldukları şeylerdir. Bunları da beğenmiyen, çirkin diyen, kâfir olur. Fakat, bunları yapmak, mecbûrî değildir. Bunlara uymayan şey, bid'at değildir. Bunları yapıp yapmamak, memleketlerin ve insanların âdetlerine bağlıdır. Mubâh kısmındandırlar. Din ile bağlılıkları yokdur. Her memleketin âdeti, başka başkadır. Hattâ, bir memleketin âdeti, zamânla değişir.
 
[İbni Âbidîn "rahmetullahi aleyh" abdestin sünnetlerini anlatırken, buyuruyor ki, (Meşrû'ât, ya'nî ibâdetler, ya'nî müslümânlara yapılması emr olunan şeyler, dört kısmdır: Farz, vâcib, sünnet, nâfile. Allahü teâlânın açık olarak bildirdiği emrlerine (Farz) denir. Açık olmayıp, zan ederek anlaşılan emrlerine (Vâcib) denir. Farz veyâ vâcib olmayıp, Resûlullahın "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" kendiliğinden emr etdiği veyâ yapdığı ibâdetlere(Sünnet) denir. Bunları devâmlı yaparak, nâdiren terk etmiş ve terk edenlere birşey dememiş ise, (Sünnet-i hüdâ) veyâ (Müekked sünnet) denir. Bunlar, islâm dîninin şi'ârıdır. [Ya'nî, bu dîne mahsûsdurlar. Başka dinlerde yokdurlar.] Vâcibleri terk edeni görünce, terk etmesine mâni' olurdu. Kendisi ara sıra terk etmiş ise, (Sünnet-i gayr-ı müekkede) denir. Müekked sünneti, özrsüz olarak devâmlı terk etmek mekrûh olur. Küçük günâh olur.
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:182
Dün:377
Bu Ay:559
Toplam:14,296,903
Online Ziyaretçiler:5
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842