Bu belayı üzerimize aldık

1025 (m. 1616) senesinde Serhend'de şiddetli bir veba (tâ'ûn) salgını başladı. Bu salgın hergeçen gün şiddetleniyor, yüzlerce insan hergün kabre konuyordu. Bu hâli gören Muhammed Sâdık hazretleri buyurdular ki: "Bu tâ'ûn yağlı lokma istiyor. Biz gitmedikçe (ölmedikçe) geçmez." Hummaya yakalandılar ve Rebî'ül-evvel ayının dokuzuna rastlayan Pazartesi günü vefât eylediler. Bundan sonra, oradaki tâ'ûn hastalığı hafifledi, tâ'ûn hastalığından yatanlardan birçoğu iyileşti. O şiddetli sıtma hâlinde olanlar anladılar ki, bu Mahdûm-zâde geldi. bu hastalığa yakalanan hastaların elinden tutup onları kurtardı ve; "Bugün bu belâyı biz üzerimize aldık" buyurdu. Biri rü'yâda gördü ki, her kim bu Mahdûm-zâde'nin ismini yazıp, yanında taşırsa, bu belâdan kurtulur. İnsanlar bir müddet onun mübârek ismini yazıp yanlarında taşıdılar. Çok te'sîrini ve faydasını gördüler.

İslâm Âlimleri Ansiklopedisi