Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Namaz kılmakla meşguldüm

  • Whatsapp'de paylaş
Ta­bi­în­den Re­bî bin Hey­sem haz­ret­le­ri bir­gün dışarda na­maz kı­lar­ken, 20.000 dir­hem de­ğe­rin­de­ki atı­nın ça­lın­dı­ğı­nı gör­dü. Fa­kat ne na­ma­zı­nı boz­du ve ne de üzül­dü. Namazdan sonra, orada bu­lu­nan­lardan biri sordu:
- Na­sıl ol­du bu iş? Ya­zık ol­du atı­na!
- Atın yu­la­rı­nı çö­zer­ken, ça­lan ada­mı gör­düm.
- O an ni­çin mâ­ni ol­ma­dı­n?
- Atım­dan da­ha se­vim­li olan bir­şey ile, yani na­maz kıl­mak­la meş­gul­düm, onun için mâni olmadım.

Soranlar hır­sı­za bed­duâ et­me­ye baş­la­yın­ca, on­la­ra şöyle buyurdu:
- Ha­yır, ona bed­duâ et­me­yin. Ben atı­mı ona he­di­ye et­tim. O da benim sa­da­kam ol­sun.


İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:144
Dün:359
Bu Ay:4,264
Toplam:14,476,853
Online Ziyaretçiler:7
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842