Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Allahtan böyle korkulur

  • Whatsapp'de paylaş

Ta­bi­în­den Re­bî bin Hey­sem haz­ret­le­ri bir­gün İb­ni Mesud hazretleri ile de­mir­ci­ler çar­şı­sı­na git­ti. Ora­da kö­rük­le­rin üfürmesiyle ateş­le­rin alev­len­di­ği­ni gö­rün­ce, Ce­hen­nem ate­şi­ni ha­tır­la­ya­rak dü­şüp ba­yıl­dı. İb­ni Mesud haz­ret­le­ri, ayılma­dı­ğı­nı gö­rün­ce, onu sırtına ala­rak evi­ne ge­tir­di ve tam 24 sa­at bay­gın kal­dı. Bu se­bep­ten beş va­kit na­ma­zı­nı kı­la­ma­dı. Ba­şın­dan ay­rıl­ma­yan İbni Mesud haz­ret­le­ri buyurdu ki: "İş­te Al­lahtan böy­le kor­ku­lur."

Re­bî bin Hey­sem haz­ret­le­ri kim­sey­le mü­na­ka­şa et­mez, kim­se­ye kö­tü söy­le­mez­di. Bir­gün ken­di­si­ne bi­ri kö­tü söz­ler söy­le­yin­ce, ona bu­yur­du ki: "Söy­le­dik­le­ri­ni Al­la­hü te­âlâ du­yu­yor. Şa­yet ben, Cen­net ile aram­da­ki güç­lük­le­ri aşıp Cenne­te gi­rer­sem, se­nin söz­le­ri­nin ba­na za­ra­rı yok­tur. Eğer Cen­ne­te gi­re­mez­sem, söy­le­dik­le­rin­den de kö­tü bir insanım."

İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:159
Dün:359
Bu Ay:4,279
Toplam:14,476,868
Online Ziyaretçiler:14
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842