Hayat Düsturlarımız - 1271

Büyüklerin feyzine kavuşabilmenin şartları vardır. Bağlı olduğu rehberinden feyz geldiğine inanacak ve sevecek. Feyz, sohbetden geçer. Feyzin kaynağı kalblerdir.
 
Büyüklerin sohbeti se'âdetlerin başıdır.
 
Büyüklere olan sevgi, muhabbet devamlı olursa, O büyüklerden feyz de devamlı gelir. Kalbde dünya sevgisi hiç kalmaz. Bir kimse dünya sevgisinden kurtulmazsa, büyüklerin feyzine devamlı kavuşamıyor demektir.
 
Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)
Günün bereketli olması için, sabah evden çıkmadan, Kur'ân-ı kerim ve İlmihal okuyun.

Kelime-i tevhide, Kur'ân-ı kerime, ahir zeman peygamberine "aleyhissalatü vesselam" inanmak çok büyük seadettir. İnanmamak, çok büyük felakettir. O halde, bu felaketten hem kendinizi, hem çocuklarınızı, hem arkadaşlarınızı mutlaka korumaya çalışın.
 
Enver abiler (rahmetullahi aleyh)