Hayat Düsturlarımız - 293

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)