Hayat Düsturlarımız - 413

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)