Hayat Düsturlarımız - 456

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)