Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

İslâm Ahlâkı - 63

KİBR - 12

(Dinde Reformcular), Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" sünnetine düşmandırlar. Sünnetin nûrlarını söndürmeğe ve bid'ati, dalâleti yaymağa ve Ehl-i sünnet âlimlerini "rahime-hümullahü teâlâ" kötülemeğe ve âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere yanlış ma'nâlar vererek, islâmiyyeti içerden yıkmağa çalışmakdadırlar.

[Kitâbevimizin bütün yayınları, Ehl-i sünnet âlimlerinin "rahime-hümullahü teâlâ" kitâblarından terceme edilmişdir. Kendi düşüncelerimiz değildir. Kitâblarımızın hepsinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin "rahime-hümullahü teâlâ" büyüklüklerini, üstünlüklerini gençlere duyurmağa çalışıyoruz. Dünyâda ve âhıretde se'âdete kavuşmak için, tek çârenin, Ehl-i sünnet âlimlerinin "rahime-hümullahü teâlâ" kitâblarında gösterilen yol olduğunu bildiriyoruz. Bu se'âdeti, kurtuluş yolunu insanlığa tanıtmağa uğraşıyoruz. Buna karşılık, hiçbir dünyâ menfe'ati düşünmiyoruz. Kimseden birşey beklemiyoruz. Bid'at sâhibleri, mezhebsizler, kitâblarımızın okunmasını, yayılmasını istemiyebilir. Kitâblarımıza karşı şeytânca iftirâlar yapabilirler. İlm sâhibi olmadıkları için, ilmî bir kusûr bulamıyorlar. Kitâblardan para kazanıyor. Menfe'at sağlıyor da diyemezler. Bu kitâblar bozukdur. Bunları okumayınız diyenler oluyor. Neresi bozuk? Gösterin denildikde, öyle işitdik, öyle imiş diyorlar. Elhamdülillah! Uyanık gençler, bu bölücülere aldanmıyor. Okuyanlar, hep artıyor.]

Bu yıkıcıları, bölücüleri de sevmemelidir. Fekat, insanın kendi günâhlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdîr olunduğunu ve son nefesinin nasıl olacağını düşünmesi lâzımdır. Âhıretde kimin kimden üstün olacağı, dünyâda kesin olarak bilinemez. Çok din adamı, kâfir olarak can vermişdir. Çok kâfirlere de îmân ile can vermek nasîb olmuşdur. Şimdi, kâfire Cehennemlik, kendine Cennetlik diyen kimse, gaybı bildiğini iddiâ etmiş olur. Bu ise, küfrdür. Çünki, Cennetlik ve Cehennemlik olmak son nefesde belli olur. Son nefesin nasıl olacağını söylemek, gaybı bilmek olur. Onun için, kimseye tekebbür etmek câiz değildir.

- devamı var -

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:330
Dün:1,103
Bu Ay:22,943
Toplam:13,902,228
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842