Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

AŞÛRE GECESİ ve GÜNÜ

  • Whatsapp'de paylaş
Bugün Muharrem ayının dokuzuncu günüdür. Muharrem'in onuncu gününe Aşûre Günü, dokuzuncu günü ile onuncu günü arasındaki geceye de Aşûre Gecesi denir.
 
Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
 
"Aşûre Günü zerre kadar sadaka veren kimseye, Allahü teâlâ Uhud dağı kadar sevap verir."
 
"Allahü teâlâ, Aşûre Günü'nü üstün kılmıştır. Allahü teâlâ, gökleri, yeri, dağları, denizleri, yıldızları, Arş'ı ve melekleri, Âdem aleyhisselâmı Aşûre Günü yarattı. İbrahim aleyhisselâmın dünyaya gelişi ve Nemrud'un ateşinden kurtuluşu Aşûre Günü oldu. İbrahim aleyhisselâma, oğlunun yerine kesmek için, büyük koç bugün ihsan edildi."
 
Allahü teâlâ, birçok duâları Aşûre Günü'nde kabul buyurdu. Bugün aşûre pişirmeyi ibâdet sanmak, bidattir, günahtır. Muhammed aleyhisselâmın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibâdet olur. Din kitaplarının yazmadığı, hakiki din âlimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz, günah olur. Bugün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibâdettir. Bu günlerde oruç tutmak çok sevaptır. Yalnız onuncu günü değil, bir gün önceki veya bir gün sonraki günle birlikte tutulur.
 
Sual: Aşûre günü ve gecesinin önemi nedir?
 
CEVAP: Muharrem ayının onuncu günü yani yarın Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesi yani bu gecedir.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un, oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıl denizi geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.
 
Aşûre günü yapılması iyi olan işler:
 
1- Aşûre günü oruç tutmalı. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim] (Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!)
(Aşûre günü oruç tutarken, bir gün önce veya bir gün sonra da tutup, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed]
 
2- Sıla-i rahim yapmalı. Salih akrabayı ziyaret etmeli, hediye veya başka şekilde gönüllerini almalı.
 
3- Sadaka vermeli. Bir hadis-i şerif meali:
(Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur.) [Şir'a]
(Bugün aşure pişirmek ibadettir) diyerek aşûre pişirmek bid'at ve günahtır. Aşûrenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevab olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Bir hadis-i şerif meali:
(Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez.) [Hâkim]
 
4- Çok selam vermeli. Bir hadis-i şerif meali:
(Aşûre günü, on mümine selam vermek, bütün müminlere selam vermek gibi sevab olur.) [Şir'a]
 
5- Çoluk çocuğu sevindirmeli! Bir hadis-i şerif meali:
(Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.) [Beyheki]
 
6- Gusletmeli. Bir hadis-i şerif meali: (Aşûre günü gusleden müminin günahları affolur.) [Şir'a]
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:208
Dün:364
Bu Ay:1,971
Toplam:14,334,858
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842