Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Cihanı Aydınlatan Nur'un Dünyayı Teşrifleri - 5

  • Whatsapp'de paylaş
Kisra'nın Sarayı Yıkıldı
 
O zamanda "Îrân'ın kisrâsı" vardı ki hem,
Bir saray yaptırmıştı Medayin'de muhteşem.
 
Diclenin kıyısında yapılmıştı bu bina,
Sağlam olması için, edildi çok îtinâ.
 
Lâkin Resûlullahın dünyâya geldiği gün,
Yıkıldı birden bire koca saray topyekün.
 
Kederinden mahvoldu Acemistân kisrâsı,
Zîra ikinci defâ yıkılmıştı binâsı.
 
Bütün kâhinlerini topladı etrâfına,
Sordu ki: "Ne sebepten yıkıldı koca bina?"
 
Dediler ki: "Efendim, araştıralım biraz,
Sebebini öğrenip, eyliyelim size arz."
 
Ve çok incelemeler yapıp o yıkıntıda,
Aslâ bulamadılar herhangi teknik hatâ.
 
Sonra anladılar ki hepsi de bil ittifak,
Bunun yıkılmasına, sebep şudur muhakkak:
 
"Beklenen "Son Peygamber" dünyaya geldi elbet,
Bunun yıkılması da, buna eder delâlet.
 
Şu da muhakkaktır ki, gelince o Peygamber,
Kisrânın saltanatı tamâmen elden gider.
 
Lâkin bu hakîkati Kisrâya haber versek,
Öldürür hepimizi, acabâ nasıl desek?"
 
Gelip arz ettiler ki: "Efendim, bu binanız,
Uğursuz bir vakitte yapılmış zannındayız.
 
Bizim seçeceğimiz bir vakitte eğer ki,
Bir daha yapılırsa, yıkılmaz daha belki."
 
Canlarını kurtarmak gâyesi ile ona,
Gidip böyle dediler, gerçeğin hilâfına.
 
Onların bildirdiği vakitte, o hükümdar,
Yine yaptırdıysa da, yıkıldı bina tekrâr.
 
Yâni üçüncü defâ yıkılmıştı sarayı,
Güçlükle kurtardılar su içinden "Kisrâ"yı.
 
Cümle kâhinlerini yanına çağırdı hep,
Dedi: "Yine yıkıldı, söyleyin nedir sebep?"
 
Dediler: "Doğrusunu verelim size haber,
Teşrîf etti dünyâya, Hicaz'dan bir Peygamber.
 
Yıkıldı bütün putlar, doğmasıyla o zâtın,
Hattâ gider elinden, senin bu saltanatın."
 
İşte, Resûlullahın teşrif ettiği gece,
Çok büyük hâdiseler vâki oldu böylece.
 
Bu mübârek geceye "Mevlid gecesi" denir.
"Leyle-i kadr"den sonra, en kıymetli gecedir.
 
Hattâ bâzı âlimler demiştir ki şöylece:
"Kadir gecesinden de kıymetlidir bu gece."
 
Bu gece, Resûlullah doğduğu için eğer,
Her kim sevinir ise, affolur o kimseler.
 
O gece vâki olan hâl ve mûcizeleri,
Okumak çok sevâbtır, bu mevlid geceleri.
 
Ve hattâ Resûlullah, bizzât kendileri de,
Anlatırdı eshâba, bu gece geldiğinde.
 
Dünyânın her yerinde bulunan müslümânlar,
Mevlid gecelerinde sevinir, bayram yapar.
 
Sevgili Habîbinin hürmetine ya Rabbî,
Bizi, Onun yoluna hakkıyle eyle tâbi.
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:388
Dün:497
Bu Ay:1,830
Toplam:14,388,540
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842