Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

BİR İHTİYÂR MÜSLİMÂNIN, KIZINA NASÎHATI - 5

- dünden devam -
 
7 — ALLAHÜ TEÂLÂNIN KİTÂBI (KANÛNU): Allahü teâlânın kitâbına (Kur'ân-ı kerîme) inanmak, îmânın şartlarındandır. Bir âyetinden bile şübhe etmek, câiz değildir. Şübhe edenler, Allahü teâlâyı seven, doğru din adamlarının (islâm âlimlerinin) kitâblarını okuyarak, şübhesini gidermelidir.

Allahü teâlâ, çok merhametli olduğu için, emrlerini ve yasaklarını dünyâda işitmeyen insan kalmasın diye, yalnız Peygamber göndermemiş, ayrıca Kitâbını (kanûnunu) da göndermişdir. Müslimânların kitâbı Kur'ân-ı kerîmdir. Kur'ân-ı kerîm, Peygamberimizden "aleyhisselâm" evvel dünyâya gelen milletlere, Allahü teâlâ tarafından gönderilen kitâblardaki emrleri ve hükmleri de içinde topladığı için, bütün insanlara hitâb eden bir kitâbdır. Ya'nî, Kur'ân-ı kerîm bugünkü dünyâda mevcûd, hıristiyan, yehûdî, mecûsî, vesâire gibi çeşidli dinlere sapmış insanlara da, doğru yolu gösteren bir kitâbdır.
 
Kur'ân-ı kerîme inanmayan müslimân sayılmaz. Müslimân olmayan da Allahü teâlânın ateşinden kurtulamıyacakdır.

Kur'ân-ı kerîm, Allahü teâlânın kelâmıdır. Ya'nî, Kur'ân-ı kerîmdeki her söz ve her kelime Allahü teâlâ tarafından, Peygamberimize "aleyhisselâm" bildirilmişdir. Peygamberimize "aleyhisselâm" bu sözler, vahy yoluyla ya'nî, meleklerin büyüklerinden Cebrâîl "aleyhisselâm" vâsıtası ile bildirilmişdir. Cebrâîl "aleyhisselâm" insan şekline girerek bunları Peygamberimize "aleyhisselâm" okumuş ve ezberletmişdir. Peygamberimize "aleyhisselâm" Kur'ân-ı kerîm parça parça (kısm kısm) gelmişdir. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", Allahü teâlânın emrlerini alır almaz, hem kendileri ezberler, hem de kendi yakınlarına ezberletirdi. Vahy kâtiblerine de yazdırırlardı. Sonradan bunlar bir araya toplanarak Kur'ân-ı kerîm meydâna gelmişdir. Dünyânın her tarafındaki bütün Kur'ân-ı kerîmler birbirlerinin aynıdır. Bir kelime, hattâ bir harf bile değişik değildir. Hâlbuki hıristiyanların ellerindeki İncîller birbirlerini tutmuyor ve birbirlerine benzemiyor.

- devamı var -
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:319
Dün:743
Bu Ay:14,429
Toplam:14,000,445
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842