Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

BİR İHTİYÂR MÜSLİMÂNIN, KIZINA NASÎHATI - 7

- dünden devam -
 
8 — PEYGAMBERLER: Allahü teâlâ, emrlerini ve yasaklarını insanlara Peygamberler "aleyhimüsselâm" vâsıtası ile bildirmişdir. Peygamberler de "aleyhimüsselâm" insandır. Fekat, Allahü teâlânın bilgili, ahlâklı ve kusûrsuz yaratdığı büyük insanlardır. Peygamberler ma'nen Allahü teâlâya yakın insanlar olduğu için, onların fikrlerine ve kalblerine bizimkilerden farklı ve dahâ geniş bilgiler ve ilhâmlar verilmişdir. Müslimân âlimlerinin bildirdiklerine göre, dünyânın yaratılışından bizim Peygamberimize "aleyhisselâm" kadar yüzyirmidört binden ziyâde Peygamber "aleyhimüsselâm" gelip geçmişdir. Bizim Peygamberimiz "aleyhisselâm" en son ve en büyük Peygamberdir. Bizim Peygamberimizden "aleyhisselâm" sonra artık dünyâya Peygamber gelmiyecekdir. Peygamberimiz "aleyhisselâm", Allahü teâlânın en çok sevdiği kuludur. Allahü teâlâ, Peygamberimize "aleyhisselâm", (Sen olmasaydın, bu âlemi [dünyâyı ve semâları] yaratmazdım!) buyurmuşdur. Peygamberimiz "aleyhisselâm", Mekke-i mükerremede dünyâya gelmişdir. Bir üniversitede okumamışdır. Tahsîlleri yokdur. Ümmîdir. Fekat, dünyâdaki bütün insanların en akllısı, en bilgilisi, en hayrlısıdır. Çünki, Allahü teâlâ, Onu asrlarca artık Peygambersiz kalacak olan dünyânın son ışığı olarak yaratmışdır. Bu ışık, kıyâmete kadar nûrunu devâm etdirecekdir. Peygamberimize ve bütün Peygamberlere "aleyhimüsselâm" inanmak, îmânın şartlarındandır. Peygamberimize "aleyhisselâm" inanmıyan müslimân sayılmaz. Müslimân olmıyan da, ateşde ebedî yanacakdır. Bunu Kur'ân-ı kerîmde, Allahü teâlâ, bizlere bildiriyor.
 
- devamı var -
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:397
Dün:743
Bu Ay:14,507
Toplam:14,000,523
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842