Sen, Ahmed'i ne sanıyorsun?

Hâce Muhammed Bâkînin "kuddise sirruh" talebesinin en büyüklerinden ve en yüksek âlimlerden olan Seyyid Muhammed Nu'mân "rahime-hullahü teâlâ" diyor ki:

İmâm-ı Rabbânîye tâbi' olmağı hocam bana söyleyince, buna lüzûm olmadığını anlatmak için, (kalbimin aynası ancak sizin parlak kalbinizin nûruna karşı duruyor) dedim. Hocam sert bir sesle: (Sen, Ahmedi ne sanıyorsun? Onun, güneş olan nûru, bizler gibi binlerle yıldızı örtmekdedir) buyurdu.

Eshab-ı Kirâm