Peygamberler, bütün insanlardan efdaldir

Enbiyâ "aleyhimüsselâm" bütün insanlardan efdaldir. Evliyâdan ve sıddîklardan hiçbir kimse, ne kadar yüksek olursa olsun, Enbiyâ derecesine erişemez. Sultân-ül ârifîn hazret-i Ebû Yezîd Bistâmî "kaddesallahü sirrehül'azîz" buyurmuşdur ki: "Sıddîkların yükseldiği en son makâm, Enbiyânın hâllerinin başladığı ilk makâmdır."

İbni Attâr "rahimehullah" buyurmuşdur ki: (Resûllerin en aşağı derecesi Nebîlerin en yüksek mertebesidir. Nebîlerin en aşağı mertebesi, sıddîkların en yüksek mertebesidir. Sıddîkların en aşağı mertebesi, şehîdlerin en yüksek mertebesidir. Şehîdlerin en aşağı mertebesi, sâlihlerin en yüksek mertebesidir. Sâlihlerin en aşağı mertebesi, mü'minlerin en yüksek mertebesidir.)

Şevâhid-in Nübüvve