Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Pınardan Damlayanlar - 255

  • Whatsapp'de paylaş
Muhammed Masum hazretleri "kuddise sirruh" buyuruyor ki;

En büyük se'âdet, iki cihânın en üstün insanı olan Muhammed aleyhisselâma tâbi' olmakdır. Cehennem azâbından kurtulmak için, Allahü teâlânın seçdiği, sevdiği insanların reîsine uymak lâzımdır. Cennet ni'metlerine kavuşmak, Ona tâbi' olanlara mahsûsdur. Allahü teâlânın sevgisine kavuşmak için, Ona tâbi' olmak şartdır. Ona uymıyanların tevbeleri, zühdleri, tevekkülleri ve düâları kabûl olmaz. Onun yolunda olmıyanların zikrleri, fikrleri, şevkleri ve zevkleri kıymetsizdir. Peygamberler, Onun hayât veren deryâsından bir kadehe kavuşmakla, o derecelere yükselmişlerdir. Evliyâ, Onun sonsuz bahrinden bir yudum içmekle murâdlarına ermişlerdir. Yer yüzündeki melekler, Onun hizmetcileri, göklerdekiler, âşıklarıdır. Herşey, Onun şerefine yaratılmış, bütün varlıklar, Onun mubârek rûhundan feyz almışlardır. Allahü teâlânın varlığını O açıklamış, herşeyin yaratanı, Onun rızâsını almak istemişdir. Ona ve Onun Âline ve Eshâbına bizden düâlar olsun. O yüce Peygamber, hepimizden râzı olsun!
[Ey! Se'âdete kavuşmak istiyen akl sâhibleri! Bütün gücünüzle Ona tâbi' olmağa çalışınız! Bu devlete, bu ni'mete mâni' olan herşeyden kaçınız! Hârikalar gösteren bir din yobazını ve yüksek mevkı'ler, diplomalar ele geçirmiş olan bir fen yobazını, ya'nî Ona tâbi' olmak şerefinden mahrûm olan bir câhili, bir gâfili görürseniz, bunun sözlerinin, yazılarının, radyolardaki, televizyonlardaki saçmalarının, yalanlarının, insanı felâkete sürükliyeceğini ve hiç böyle gösteriş yapmıyan, fekat çok dikkat ile ve titizlikle Ona tâbi' olana inanmanın, Onu sevmenin, felâketlerden kurtarıcı çok kıymetli ilâc olduğunu biliniz!].
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:50
Dün:424
Bu Ay:9,583
Toplam:14,353,850
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842