Pınardan Damlayanlar - 521

Seyfeddîn-i Fârûkî hazretleri, Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretlerinin oğlu ve Silsile-i Âliyye büyüklerinin yirmi beşincisidir.

Bir mektûbunda buyurdu ki:
"Allahü teâlâya hamd olsun. İki cihânın efendisi Muhammed aleyhisselâma salât ü selâm olsun. Hâfız Abdülazîm Münzirî, Kırk Hadîs-i Şerîf adlı kitâbında, İbn-i Ömer'den (radıyallahü anh) rivâyet ediyor:

"Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz" buyurdular ki:
"Kim ki bir mümin kardeşinin ihtiyâcını temin ederse, mahşer günü ameller tartılırken terâzinin başında duracağım. Benden imdâd isteyince, o zâta mutlaka şefâat edeceğim."